piton lefordított egy dalszöveget.

Hot

piton lefordított egy dalszöveget.

Happiness

The Reason

Extreme Behavior

Take It To The Limit

Extreme Behavior

Love Metal

Razorblade Romance

Razorblade Romance