';

Iron Maiden - The Great Unknown (2015)

The Great Unknown

Angol dalszöveg
The Great Unknown

Winter softly falling to the ground
Calmly waiting don't you hear a sound
When the world has fallen to the depths below
Where the future's open and the fear has grown
And the path to follow to the great unknown
Where the dark has fallen and the seed is sown

In the selfish hearts of some
The nightmare's coming
With the spilling blood of others
Now wringing through
Now the cup is spilling over
Wake to news of death
And the prophecy of sages
Destiny is met
To the depths of human mind
The cry is burning
With the mentor's anger
Of the lesson ringing true
And for those who live by and are dying by the sword
They will take their ideals with them
Justify their end

Where the fools are lying and the meek are crying
Where the wolves are preying
On the weak alone
Where the sons are dying
Hear their mothers crying
And the distant sound of fire
Begins again

Never ending the desires of men
It'll never be the same or calm again
In a time of changing hearts
And great unknown
It'll be the damnation and end of us all

Where the fools are lying
And the meek are crying
Where the wolves are preying
On the weak alone
Where the sons are dying
Hear their mothers crying
And the distant sound of fire begins again

Never ending the desires of men
It'll never be the same or calm again
In a time of changing hearts
And great unknown
It'll be the damnation and end of us all

When the world has fallen
And we stand alone...

A Nagy Ismeretlen

Magyar dalszöveg
A Nagy Ismeretlen

Téli lágyan hullik a földre
Nyugodtan várva nem hallasz-e egy hangot
Amikor a világ elbukott a mélységben
Hol a jövő megnyílik és a félelem megnövekedett
És az nyomot követed a nagy ismeretlenbe
Hol a sötét elbukott, és a magot elvetették

Néhányak önző szívében
Rémálom jön
Mások vérontásával
Most megszorítva
Most a csésze kilöttyen
Ébredj a halál hírére
És a bölcsek próféciájának
Végzete beteljesül
Az emberi elme mélységéhez
A kiáltás ég
Az óra igazat csenget
A mentor haragjával
És azok számára, kik a kard által élnek s halnak
Eszméiket vesztik velük
Végüket igazolják

Hol a bolondok hazudnak és a szelídek sírnak
Hol a farkasok elragadják
Egyedül a gyengét
Hol a fiak meghalnak
Halld anyjuk sírását
És a tűz távoli hangja
újra kezdődik

Sosincs vége a férfi vágynak
Ez soha nem lesz ugyanaz, vagy nyugodt újra
A változó szívek idejében
És a nagy ismeretlen
Ez lesz a kárhozata és vége mindannyiunknak

Hol a bolondok hazudnak és a szelídek sírnak
Hol a farkasok elragadják
Egyedül a gyengét
Hol a fiak meghalnak
Halld anyjuk sírását
És a tűz távoli hangja
újra kezdődik

Sosincs vége a férfi vágynak
Ez soha nem lesz ugyanaz, vagy nyugodt újra
A változó szívek idejében
És a nagy ismeretlen
Ez lesz a kárhozata és vége mindannyiunknak

Amikor a világ elbukott
És egyedül állunk...
domonkos2016
Fordította: domonkos2016
Szerzők: Adrian Smith (2nd guitar) és Steve Harris (bass guitar)

Ajánlott dalszövegek