Liza Minnelli - If There Was Love (1989)

If There Was Love

Angol dalszöveg
Men of affairs, women with power
Satellites talking, to clatter our lives
Banks of predictions, policies made
Prophecies broken, violence deranged

And if there was love, would that be enough?
And if there was love, would that be enough?

Pollsters and planners, incredibly sad
Indelibly inking, their names across our lives
Individual freedom, intrinsically curbed
Inspiration nil, slavery ten

And if there was love, would that be enough?
And if there was love, would that be enough?
And if there was love, would that be enough?
And if there was love, would that be enough?

I've been working for a long time
Scattering smiles
Must I swallow my pride?

There's a hole in the sky, as distant and vast
As our moral vacuum, and growing as fast

And if there was love, would that be enough?
And if there was love, would that be enough?
And if there was love, would that be enough?
And if there was love, would that be enough?

They that have power to hurt and will do none
That do not do the thing they most do show
Who, moving others, are themselves as stone
Unmoved, cold and to temptation slow;
They rightly do inherit heaven's graces
And husband nature's riches from expense;
They are the lords and owners of their faces
Others but stewards of their excellence
The summer's flower is to the summer sweet
Though to itself it only live and die
But if that flower with base infection meet
The basest weed outbraves his dignity:
For sweetest things turn sourest by their deeds;
Lilies that fester smell far worse than weeds

Ha lenne szeretet

Magyar dalszöveg
Elfoglalt üzletemberek, hatalommal rendelkező nők
A hízelgők beszélnek, hogy kifecsegjék az életünket
Előrejelzések hegyei, a vezérelvek megvannak
Valóra nem vált jövendölések, zűrzavaros erőszak

És ha lenne szeretet, elegendő lenne?
És ha lenne szeretet, elegendő lenne?

Közvéleménykutatók és tervezők, hihetetlenül szomorú
Kitörölhetetlenül beírják a neveiket az életünkbe
Az egyéni szabadság alapvetően van megfékezve
Inspiráció: 0, rabszolgaság: 10

És ha lenne szeretet, elegendő lenne?
És ha lenne szeretet, elegendő lenne?
És ha lenne szeretet, elegendő lenne?
És ha lenne szeretet, elegendő lenne?

Régóta dolgozom már ezen
Elszórt mosolyok
Muszáj lenyelnem a büszkeségem?

Az égen van egy lyuk, épp olyan távoli és hatalmas
Mint az erkölcsi ürességünk, és épp olyan gyorsan is nő

Azok az emberek, akikben megvan az erő arra, hogy ártsanak másoknak, de mégsem teszik
Akik nem azt csinálják, mint amit látszólag mutatnak
Akik, bár másokat megindítanak, maguk egy helyben maradnak, mint a kősziklák
Mozdíthatatlanok, hűvösek, és a kísértésre lassan reagálnak;
Ezek az emberek teljes joggal öröklik a Mennyország kegyeit
És a természet kincseit rendezik, megóvva azokat a pusztulástól
Uralkodnak arcvonásaik felett
A többi ember csak szolgája-intézője az ő kiválóságuknak
A nyár virága kedves a nyár számára
Bár csak a saját maga hasznára él és hal
De ha ennek a virágnak a gyökerét megtámadja egy fertőzés
A legalacsobbrendű gyomnövény is felülmúlja a méltóságát
Ami a legédesebb dolgokat illeti, a gaztetteik által a legsavanyúbbakká válhatnak
A bűzlő liliomok szaga messze rosszabb, mint a gyomoké
Hope
Fordította: Hope
A dalszöveg végén szereplő 94. Shakespeare-szonett hivatalos fordítását nem akartam bemásolni, inkább kicsit átalakítottam az itt található leírás segítségével: https://www.shmoop.com/study-guides/poetry/sonnet-94/summary/quatrain-1

Ajánlott dalszövegek