';

Mayhem - Key to the Storms (2007)

Key to the Storms

Angol dalszöveg
Penetrate the lions at the gates
Illusions flow
After the next Iron Age
Mankind lost
The ships of flames rise to the sky
Annunaki on board

Watcher searches inside the thoughts
Inner waves corresponding outer frequencies
Rider falls down
The slave set free

Unknown path
The ways to wisdom are hidden
Shall the speaker silence

And the memories fade apart
Like the new attraction of outer space

Where the atomic corpus melts
Beyond the source of fears

Watcher sits on the borderthrone of insanity
Giving solution of existence from nonsense

Kulcs a viharokhoz

Magyar dalszöveg
Törj át az oroszlánokon a kapuknál
Illúziók ömlenek
A következő Vas Kor után
Az emberiség elveszett
A lángok hajói az égbe emelkednek
Anunnaki (egy ősi nép) fedélzeten

Virrasztó kutat a gondolatokon belül
Belső hullámok megfelelvén a külső frekvenciáknak
A lovas lehullik
A rabszolga felszabadul

Ismeretlen ösvény
Az utak a bölcsességhez rejtve vannak
A beszélő csendben lesz

És az emlékek elhalványulnak
Akár egy külső űrje egy új vonzalomnak

Ahol az atomtest elolvad
A félelem eredetén túl

Virrasztó ül az elmezavar határtrónján
Megoldást adva az ostobaság létére
funeralfog
Fordította: funeralfog

Ajánlott dalszövegek