';

Nico Collins - Nothing Ever Changes (2021)

Nothing Ever Changes

Angol dalszöveg
I woke up in a modern world
And there's nothing I can do
While I read the latest, from the breaking
Story on the news
People swear they say it's fake
And look up to our leader
As he speaks from a mind so bleak
He preys on his believers

Everyone's bitter, pointing their fingers
Seeing the worst in each other
But people are not, their skin, or their God
Or who they claim their lover
I think that people are made so unequal
Some are born good and some evil
And so here I pray, for one single day
We can live here peaceful

The world is falling down
And nothing ever changes
1, 2, 3 as the shots ring out
But nothing ever changes
The world is falling down
And nothing ever changes
We're all part of a silent crowd
'Cause nothing ever changes

12 more killed at a local bar
Some were only 21
But the NRA has bills to pay and feeds us with more guns
So we send our thoughts and prayers
To those who lost their lives
But the cycle stays and in a couple of days
Bullets fly and a few more die

I'm not a scholar, I'm not an expert but if you fight fire with fire
I'm pretty sure, it only gets worse
The flames burn even brighter
I know that I'm not alone
When I say I'm sick of the violence
Voice our anger on our phones
But in real life we're quiet (shhh)

The world is falling down
And nothing ever changes
1, 2, 3 as the shots ring out
But nothing ever changes
The world is falling down
And nothing ever changes
We're all part of a silent crowd
'Cause nothing ever changes

I hope that when, I fast forward
Twenty something years
We no longer live our days in hatred or in fear
And live to be, kind and free
To do unto each other
As you'd have 'em do, unto you
United undercover

The world is falling down
And nothing ever changes
1, 2, 3 as the shots ring out
But nothing ever changes
The world is falling down
And nothing ever changes
We're all part of a silent crowd
'Cause nothing ever changes

The world is falling down
Nothing ever changes
The world is falling down now
Nothing ever changes
The world is falling down
Nothing ever changes
The world is falling down now
'Cause nothing ever changes

Semmi sem változik

Magyar dalszöveg
Egy modern világban ébredtem
És semmit sem tehetek
Miközben olvasom a legújabb, friss
Sztorit a hírekben
Az emberek esküsznek, azt mondják, hogy hamis
És felnéznek a vezetőnkre
Ahogyan ő beszél egy olyan sivár elméből
A hívőkre vadászik

Mindenki elkeseredett, ujjal mutogat.
A legrosszabbat látják a másikban
De az emberek nem azok, sem a bőrük, sem az Istenük...
Vagy akit szeretőjüknek mondanak
Azt hiszem, hogy az emberek annyira egyenlőtlenek
Egyesek jónak születnek, mások gonosznak
És így itt imádkozom, hogy egyetlen napig
Békében élhessünk itt

A világ összeomlik
És semmi sem változik
1, 2, 3, ahogy a lövések elhangzanak
De semmi sem változik
A világ összeomlik
És semmi sem változik
Mindannyian a néma tömeg részei vagyunk.
Mer’ semmi sem változik

Még 12-t öltek meg egy helyi bárban
Valamelyikük még csak 21 volt
De az NRA-nak számlákat kell fizetnie, és még több fegyverrel etet minket
Szóval gondolatainkat és imáinkat küldjük
Azoknak, akik életüket vesztették
De a körforgás folytatódik, és néhány nap múlva
Golyók repülnek és még néhányan meghalnak

Nem vagyok tudós, nem vagyok szakértő, de ha tűzzel harcolsz tűz ellen
Biztos vagyok benne, hogy csak rosszabb lesz
A lángok még fényesebben égnek
Tudom, hogy nem vagyok egyedül
Amikor azt mondom, kivagyok az erőszaktól
Hangot adunk a dühünknek a telefonunkon
De a való életben csendben vagyunk (shhh)

A világ összeomlik
És semmi sem változik
1, 2, 3, ahogy a lövések elhangzanak
De semmi sem változik
A világ összeomlik
És semmi sem változik
Mindannyian a néma tömeg részei vagyunk.
Mer’ semmi sem változik

Remélem, hogy ha előrepörgetek
Húszvalahány évre
Nem éljük tovább napjainkat gyűlöletben vagy félelemben
És azért élünk, hogy kedvesek és szabadok legyünk
Hogy úgy tegyünk a másikért
Ahogy magunk is szeretnénk, hogy értünk tegyenek
Egyesülve titokban

A világ összeomlik
És semmi sem változik
1, 2, 3, ahogy a lövések elhangzanak
De semmi sem változik
A világ összeomlik
És semmi sem változik
Mindannyian a néma tömeg részei vagyunk.
Mer’ semmi sem változik

A világ összeomlik
Semmi sem változik
A világ összeomlik
Semmi sem változik
A világ összeomlik
Semmi sem változik
A világ összeomlik
Mer’ semmi sem változik
Gyöngyös
Fordította: Gyöngyös

Ajánlott dalszövegek