Subhumans - Subvert City (1983)

Subvert City

Angol dalszöveg
And it all went quiet in the city
And the wind blew down the road
Someone cried out "Subvert"
And the people all went cold

Subvert, subvert, subvert, SUBVERT

Meanwhile back in Subvert City
Someone's writing on the wall
"Fuck the government" spray-paint hero
Someone wants the state to fall
Religious dogma crucified
Ritual slaughter, no one lied
Living standards were dying morals
A state-controlled mass suicide

And it all went quiet in the city
And the wind blew down the road
Someone cried out "Subvert"
And the people all went cold

Subvert, subvert, subvert, SUBVERT

The dying breed of Subvert City
Crept into the underground
The state police just left them there
Blocked the holes, and gassed them down
Ten years later they emerged
Mutated minds so full of hate
Tried again to change the system
But this time round it was too late
There was no system left to change
The people ran the entire land
The subverts became politicians
And finally got the upper hand

Meanwhile back in Subvert City
Someone's writing on the wall
"Fuck the government" spray-paint hero
But in Subvert City, it's subvert rule

Subvert, subvert, subvert, subvert

Felforgatott város

Magyar dalszöveg
És minden elcsendesült a városban
És a szél járt az utcákon
Valaki felkiáltott "Felforgatott"
És az emberek hideggé váltak

Felforgatott, felforgatott, felforgatott, FELFORGATOTT

Eközben Felforgatott Városban
Valaki éppen a falra írja
"Baszd meg a kormányt" graffitis hős
Valaki azt akarja, hogy elbukjon az állam
A vallási dogmák keresztre feszítve
Rituális tömeggyilkosság, senki sem hazudott
Az életszínvonal erkölcsileg romlik
Az állam által irányított tömegöngyilkosság

És minden elcsendesült a városban
És a szél járt az utcákon
Valaki felkiáltott "Felforgatott"
És az emberek hideggé váltak

Felforgatott, felforgatott, felforgatott, FELFORGATOTT

Felforgatott Város kihalófélben levő fajtája
Lekúszik a földalattiba
Az állami rendőrség ott hagyta őket
Bedugaszolta a lyukakat és elgázosította őket
Tíz év múlva feltörtek
Mutáns elmék tele utálattal
Újra megpróbálnak változtatni a rendszeren
De ezúttal túl késő volt
Már nem volt rendszer, amit meg tudtak volna változtatni
Az emberek szétszóródtak a világban
A felforgatottak politikusokká váltak
És végre megkaparintották az irányítást

Eközben Felforgatott Városban
Valaki éppen a falra írja
"Baszd meg a kormányt" graffitis hős
De Felforgatott Városban, a szabályokat is felforgatták

Felforgatott, felforgatott, felforgatott, felforgatott
adele.mucus
Fordította: adele.mucus

Ajánlott dalszövegek