';

Bad Religion - empty causes (1996)

empty causes

Angol dalszöveg
everwhere you looked there was confusion, violence, drama and drugs
so many righteous revolutionaries spouting utopian love
everyone shrouded in purple haze
then one day they woke up from their dream state
they found themselves no more at peace than before
older, meek, and conformed

empty causes
a bluster for the soul, a fix for their mind
empty causes
cling to everything you find

well, the shots rang out like popcorn
and the Chief was hit and rushed out of sight
the mohawk-chain, leather brigade rejoiced maliciously on that night
someone cried out "fuck the government"
his mates couldn't define what he meant
so no one gave him the time of day
and the scene died away

empty causes
a war for the body, an army in the mind
empty causes
losing steam as time goes by

could it be that everybody selfishly desires their own personal retinue
and that causes are just manifestations
of too much time and far to little to do

empty causes
direction for the soul, conviction for the mind
empty causes
cling to everything you find
empty causes
you've got yours and I've got mine

üres ügyek

Magyar dalszöveg
akárhová néztél, ott zavarodottság volt
erőszak, dráma és drogok
annyi igaz forradalmár, aki utópiai szeretetet sugall
mindenki mindenkit elfátyolozott a lila köd
aztán egy nap felébredtek az álmodozó állapotukból
nem találtak több békét, mint ezelőtt
idősebbek, szelídek és alávetettek

üres ügyek
a lélek zúgása, egy adag az elméjüknek
üres ügyek
kapaszkodj mindenbe, amit találsz

nos, a lövések eldördültek, mint a popcorn
és a főnöknek behúztak egyet és elsietett
a taréjláncos, bőrszerkós brigád örült
kajánul azon az éjjelen
valaki kiáltott: "Bassza meg a kormány!"
a haverjai nem tudták megfogalmazni, hogy értette
szóval senki nem adott neki egy napot sem
és a jelenet azonnal meghalt

üres ügyek
a test háborúja, az elme hadserege
üres ügyek
elveszítjük a gőzt, ahogy telik az idő

lehet, hogy mindenki önzően kívánja a saját, személyes kíséretét
és ezek az ügyek csak a túl sok idő
és túl kevés tennivaló megnyilvánulásai?

üres ügyek
irány a léleknek, elítélés az elme számára
üres ügyek
kapaszkodj mindenbe, amit találsz
üres ügyek
neked is vannak, meg nekem is
Mesi
Fordította: Mesi

Ajánlott dalszövegek