Grimes - ≈Ω≈Ω≈Ω≈Ω≈Ω≈Ω≈Ω≈Ω≈ (2010)

≈Ω≈Ω≈Ω≈Ω≈Ω≈Ω≈Ω≈Ω≈

Angol dalszöveg
I don't know nobody
I know, I'll die, die, die
I know, I'll die, die, die, die
I will never die

≈Ω≈Ω≈Ω≈Ω≈Ω≈Ω≈Ω≈Ω≈

Magyar dalszöveg
Senkit sem ismerek
Tudom, meg fogok halni, halni, halni
Tudom, meg fogok halni, halni, halni, halni
Soha sem fogok meghalni
Marcoca
Fordította: Marcoca

Ajánlott dalszövegek