';

Lord of the Lost - Sooner or Later (2010)

Sooner or Later

Angol dalszöveg
Sooner or later I'll be a traitor
Sooner or later I'll betray
But evil betrayer sooner or later
Is learning that love is finding a way

Sooner or later I'll be a hater
Sooner or later I'm killing again
But all my failures sooner or later
You'll be the remorse of dying in vain

The car is cracking into
Two hearts, one for me, one for you
But even with a broken heart
I still believe in love

The fall is breasting the depths
The anguish is waking the creeps
But even with a opened scar
I still believe in love

Sooner or later I'll be greater
Than all of the fears in all cold broken hearts
I hear the hater and soon or later
I'm closing the scars
And I believe in...

Előbb vagy utóbb

Magyar dalszöveg
Előbb vagy utóbb áruló leszek
Előbb vagy utóbb elárulok valakit
De a gonosz áruló előbb vagy utóbb
Megtanulja, hogy a szerelem utat tör magának

Előbb vagy utóbb gyűlölködő leszek
Előbb vagy utóbb újra megölök valakit
De minden kudarcomra előbb vagy utóbb
Te leszel a hiábavaló haldoklás bűntudata

Az autó behorpad
Két szív, egy nekem, egy neked
De még megtört szívvel is
Még mindig hiszek a szerelemben

Az esés szembeszáll a mélységekkel
A kín felébreszti a libabőröket
De még nyílt sebbel is
Még mindig hiszek a szerelemben

Előbb vagy utóbb nagyobb leszek
Mint az összes félelem minden hidegen megtört szívben
Hallom a gyűlöletet és előbb vagy utóbb
Összeöltöm a sebeket
És hiszek abban, hogy...
Gellcsi
Fordította: Gellcsi

Ajánlott dalszövegek