White Death - White Death's Power (2016)

White Death's Power

Angol dalszöveg
1.) When the churches burn with violent fire,
In the final war of our hate.
We laugh at the cries of the slaughtered herd,
The disciples pierced by the stakes.

2.) When the angels of heaven weep in their blood,
Destroyed by blasphemous rape.
We spit on the corpse of Jesus Christ,
Cursed be his name.

3.) When the temples lie in ashes and the scrolls are stained,
With entrails and discharge.
We crush their noses and tear off their beards,
And feed them to the pigs.

4.) When we break the chains of the arphaxad plague,
To survive wild and free.
With White Death's Power and Lucifer's fire,
We shall forever reign.

5.) When the battle is over and the moon is full,
The ravens circle above.
Raise your chalice filled with enemy's blood,
And hail the sacrifice.

6.) When Satan rules on his throne,
This world we claim our own.
When snow falls white just once more,
Their death we shall adore.

Fehér Halál Ereje

Magyar dalszöveg
1.) Amikor a templomok heves tűzzel égnek,
A gyűlöletünk végső háborújában.
Nevetünk sírásukon, a lemészárolt tömegen,
A karóba húzott híveken.

2.) Mikor az ég angyalai sírnak a vérükben,
Az istenkáromló nemi erőszak által elpusztítva.
Köpünk Jézus Krisztus tetemére,
Átkozott legyen a neve.

3.) Amikor a gyülekezeti helyek hamuban hevernek,
és tekercsek bemocskoltak, belsőségekkel és ürülékkel.
Összetörjük az orrukat és kitépjük a szakállukat,
és megetetjük őket a disznókkal.

4.) Amikor széttörjük az arpaxád pestis láncait,
Hogy a túlélők vadul és szabadon éljenek.
A „fehér halál erejével” [pestis] és „Lucifer tüzével”,
Örökké uralkodni fogunk.

5.) Amikor a csatának vége és telihold van,
A hollók köröznek felettünk.
Emeld fel az ellenség vérével teli kelyhedet,
és üdvözöld az áldozatot.

6.) Amikor a Sátán uralkodik a trónján,
Mi ezt a világot a magunkénak tekintjük.
Mikor a hó újra fehérre hullik,
A halálukat imádni fogjuk.
Kovatonxox
Fordította: Kovatonxox
A dalszöveg fordítása semmilyen formában nem kíván egyetlen vallási csoporttal szemben hangulatot kelteni vagy megsérteni. A dalban elhangzott kijelentések a White Death zenei együttes nézőpontja és „sátánista black metal” (SBM) zenei stílus sajátossága, ami köztudott, hogy határozottan szembehelyezkedik az ábrahámita vallássokkal. A dalt tartalmazó CD szabadon megvásárolható a Werewolf Records kiadásával zenei online felületeken, mint a discogs, mercianstorm vagy az archaicvengeancerecords oldalain és youtube-on és bitchute-on is meghallgatható.

Ajánlott dalszövegek