HoneyWorks with CHiCO - Ai no Scenario (アイのシナリオ) (2015)

Ai no Scenario (アイのシナリオ)

Angol dalszöveg
Unravel the unwavering truth that deceives this world;

Truth is within these hands
An audacious shadow dances eloquently
Tell me someday about the secret you're hiding.
It can't be touched by any hand offered in help,
So show me the world you're hiding.
I'm unable to find those eyes,

That dispel and steal away troubled, wavering hearts, Whilst caught up in worries and tears;
I just can't seem to find it
Just where has the truth
I was aiming for vanished to?
Even if it were an answer that deceives the world;

I'll put out my hand and say, "Trust me".
I will never run away beacuse
I'm not scared
I'll open my eyes and extinguish the fear!

Are you beginning to realize how repetitive this fate is? Someday I'll tell you the secret I'm hiding.
There's a deceptive shadow heading your way, but you're unable to notice,
All tied up in budding memories with thorns of inevitability.

With just desire to protect,
I'll take my stand and unravel this bond!
I'll save you as many times as it takes;
I'll never waver in my resolve... but just where has the truth I've been hiding vanished to? Even if

you'll make an enemy of the entire world,
Believe only in me... and the future!
I will never run away because there's no doubt within me -

I'll break this scenario and fight back!
Even if I make an enemy of the entire world,
I'll put out my hand and say, "Trust me"
An answer I'll never let go of has found it's way to me;
A connected future within these very hands!

Even if the answer has been repeated over again and again... I will never run away because I'm not scared i'll fight back!

A szerelem forgatókönyve

Magyar dalszöveg
Kibogozva a megrendíthetetlen igazságot, ami becsapja a világot;

Az igazság ezekben a kezekben van
Egy vakmerő árnyék táncol sokatmondóan
Nem tud mások segítségére hagyatkozni
Mutasd meg nekem a világot, mit rejtegetsz
Képtelen vagyok megtalálni azokat a szemeket

Ami eloszlat és ellop nyugtalanított, hullámzó szívek,
Mialatt utolérik a gondokat és könnyeket;
Én csak nem tudom úgy látni, hogy megtaláljam
Csak, hol van az igazság
Azt volt a szándékom, hogy eltűnjön?
Még akkor is ha volt egy válasz, ami becsapja a világot;

Nyújtani fogom a kezem és mondani, "Bízz bennem".
Soha nem fogok elfutni, mert
nem félek
Ki fogom nyitni a szemem és szembenézni a félelemmel!

Elkezdted felismerni, milyen ismétlődő is a végzet?
Egy napon, majd elmondom, amit rejtegetek.
A hazugság árnyéka vezet az utadon, de nem vagy képes észre venni
Az összes megkötözés az ébredező emlékek az elkerülhetetlenség tüskéivel.

Csak az oltalmazás vágyával,
Megragadom az álláspontom, és felbontom ezt a köteléket!
Annyiszor foglak megmenteni, ahányszor kell;
Soha nem fogok meginogni az elhatározásomban...de mégis hol van az igazság
Leplezem a szertefoszlást? Még akkor is, ha

mindenkit az ellenségemmé teszel,
csak bennem higgy... és a jövőben!
Soha nem fogok elfutni, mert nincs semmi kétségem -

Összetöröm ezt a forgatókönyvet és harcolni fogok
Nyújtani fogom a kezem és mondani, "Bízz bennem".
Soha nem fogom elengedni azt a választ, mely megtalálta nekem az utat.
Egy összekapcsolódó jövő van ezekben a kezekben!

Még akkor is ha, újra és újra ismétlődik a válasz... Soha nem fogok elfutni, mert nem félek, harcolni fogok!
Titanium
Fordította: Titanium

Ajánlott dalszövegek