';

Emperor - Decrystallizing Reason (1999)

Decrystallizing Reason

Angol dalszöveg
Reason
This demigod
Unto which you cluster
Sacrilege
You sacrifice this purity
Of the air beneath your wings
A slow and painful ritual
To burn the youth you lost

Demigod
Blasphemers walk among your flock

Despite your blindfold
Proudly you carry the stone on your back
Disillusioned
You plant your feet safely to the ground

Demigod
Blasphemers walk among your flock

As the stone
You have become

Not once did you cry
For the lost ones of your world
Your care is limited
To this demigod
Unto which you cluster

Reason
Decrystallize me
Demigod
I do blaspheme

The fallen you condemn
Your heart even free of hate
Yet, scared to death by their disbelief
To ordinary common sense

And with autumn closing in
Forcing life away
No mercy will impale your sin

Bekristályosodó ok

Magyar dalszöveg
Ok
Ez a félisten
Amelyikhez csoportosulsz
Szentségtörés
Feláldozod ennek a szárnyaid alatt lévő
Levegőnek szeplőtlenségét
Egy lassú és fájdalmas szertartás
Elégetni a fiatalságot, melyet elhagytál

Félisten
Istenkáromlók járnak nyájad közt

Megveted a vakságod
Büszkéd hordod a kereszted a hátadon
Kiábrándultál
S biztonságban ülteted lábaid a talajba

Félisten
Istenkáromlók járnak nyájad közt

A sziklaként
Mellyé váltál

Nem csak egyszer sírtál
Azokért, kiket világodból elvesztettél
A törődésed korlátozott
Ennek a félistennek
Amelyikhez csoportosulsz

Ok
Kristályosíts be
Félisten
Én istent gyalázok

A bukott, kit kárhoztatsz
Viszont a szíved utálattól tiszta
Még mindig halálra vagy rémülve hitetlenségüktől
Egy átlagos, józan érzék felé

S az ősz lezárultával
Elkényszerítve innen az életet
A könyörület nem falja fel bűnödet
funeralfog
Fordította: funeralfog

Ajánlott dalszövegek