';

Frank Sinatra - (Ah, The Apple Trees) When The World Was Young (1962)

(Ah, The Apple Trees) When The World Was Young

Angol dalszöveg
It isn't by chance I happen to be,
A boulevardier, the toast of Paris.
For over the noise, the talk and the smoke,
I'm good for a laugh, a drink or a jokeI walk in a room, a party or ball,
"Come sit over here" somebody will call.
"A drink for M'sieur, a drink for us all!
But how many times I stop and recall.

Ah, the apple trees,
Blossoms in the breeze,
That we walked among,
Lying in the hay,
Games we used to play,
While the rounds were sung,
Only yesterday, when the world was young.

Wherever I go they mention my name,
And that in itself, is some sort of fame,
"Come by for a drink, we're having a game,"
Wherever I go I'm glad that I came.
The talk is quite gay, the company fine,
There's laughter and lights, and glamour and wine,
And beautiful girls and some of them mine,
But often my eyes see a diff'rent shine.

Ah, the apple trees,
Sunlit memories,
Where the hammock swung,
On our backs we'd lie,
Looking at the sky,
Till the stars were strung,
Only last July when the world was young.

Ah, the apple trees,
Blossoms in the breeze,
That we walked among,
Lying in the hay,
Games we used to play,
While the rounds were sung,
Only yesterday, when the world was young.

While sitting around, we often recall,
The laugh of the year, the night of them all.
The blonde who was so attractive that year,
Some opening night that made us all cheer.
Remember that time we all got so tight,
And Jacques and Antoine got into a fight.
The gendarmes who came, passed out like a light,
I laugh with the rest, it's all very bright.

(Az almafák) Amikor a világ fiatal volt

Magyar dalszöveg
Nem véletlen, hogy én vagyok
A sugárúti, Páris beszéde
Mert a zajon, a beszéden és a füstön túl
Jól lehet velem nevetni, inni vagy én vagyok a joker, akivel besétálsz egy szobába, buliba vagy bálba
"Gyere, ülj ide" valaki hívni fog
"Egy ital az Úrnak, egy ital mindenkinek"
De hányszor állok meg és idézem fel

Az almafák
A szellőben virágoznak
Amik között sétáltunk
Feküdtünk a szénában
Játékokat játszottunk
Amíg a körök énekeltek
Csak tegnap, amikor fiatal volt a világ

Akárhová megyek, említik a nevem
És ez önmagában már valamiféle hírnév
"Gyere át egy italra, játszunk egyet"
Akárhová megyek, hálás vagyok, hogy eljöttem
A beszéd boldog, a társsaság jó
Fények vannak és nevetés, csillogás és bor
És gyönyörű lányok és valamelyik az enyém
De gyakran a szemeim más fényt látnak

Az almafák
Napsütötte emlékek
Ahol a függőágy hintázott
A hátunkon feküdtünk
Az égre nézve
Amíg a csillagokat felakasztották
Tavaly júliusban, amikor a világ fiatal volt

Az almafák
A szellőben virágoznak
Amik között sétáltunk
Feküdtünk a szénában
Játékokat játszottunk
Amíg a körök énekeltek
Csak tegnap, amikor fiatal volt a világ

Amíg megpihenünk, gyakran visszaidézzük
Az év nevetését, mindenek estéjét
A szőke, aki olyan vonzó volt idén
Megnyitó estek, amik örömöt szereztek
Emlékszel, amikor mind olyan közeliek voltunk
És Jacques és Antoine veszekedett
A csendőrök, akik jöttek, kihunytak, mint a fény
A többiekkel nevetek, mind olyan szép

Túrázz a Balatonnál

Mesi
Fordította: Mesi

Ajánlott dalszövegek