Hozier - Be (2019)

Be

Angol dalszöveg
When all the worst we fear lets fall its weight
When the gyre widens on and when the wave breaks
When St. Peter loses cool and bars the Gates
When Atlas acts the maggot, makes his arms shake
When the birds are heard again in their singing
Once atrocity is hoarse from voicing shame
When the earth is trembling on some new beginning
With the same sweet shock of when Adam first came

Be, be, be, be, be
Be as you've always been
Be, be, be, be, be
Be as you've always been (lover, be good to me)

Be as you've always been (lover, be good to me)
Be like the love that discovered sin (lover, be good to me)
That freed the first man and will do so again
And lover, be good to me (lover, be good to me)
Be the hopeful feeling when Eden was lost (lover, be good to me)
That's been deaf to our laughter since the master was crossed (lover, be good to me)
Which side of the wall really suffers that cost
Oh lover, be good to me

When the man who gives the order
Is born next time around on the boat sent back
When the bodies starving at the border
Are on TV giving people the sack
Oh, when the sea rises to meet us
Oh when there's nothing left for you and I to do
Oh when there's nobody upstairs to receive us
When I have no kind words left, love for you now

Be, be, be, be, be
Be as you've always been
Be, be, be, be, be
Be as you've always been (lover, be good to me)

Be love in its disrepute (lover, be good to me)
That scorches the hillside and salts every root (lover, be good to me)
And watches the slowing and starving of troops
And lover, be good to me (lover, be good to me)
Be there and just as you stand (lover, be good to me)
Or be like the rose that you hold in your hand (lover, be good to me)
That will grow bold in a barren and desolate land
And lover, be good to me (lover, be good to me)

Love won't you be
Love won't you be
Be as you've always been?
Love won't you be
Love won't you be
Be as you've always been?
Love won't you be
Love won't you be
Be as you've always been?
Love won't you be
Love won't you be
Be as you've always been?
(Lover, be good to me)

Légy

Magyar dalszöveg
Amikor minden, amitől a legjobban félünk, ledobja a súlyát
Amikor a körforgás kiszélesedik és amikor a hullám megtörik
Amikor St. Péter elveszti a higgadtságát és becsukja a kaput
Amikor Atlas játssza a férget, remegteti a kezét
Amikor a madarak éneke ismét hallatszódik
Amikor a Föld új kezdeten remeg meg
Ádám első érkezésének édes sokkjával

Legyél, legyél, legyél, legyél, legyél
Legyél, ahogy mindig is voltál
Legyél, legyél, legyél, legyél, legyél
Legyél, ahogy mindig is voltál (Szerelmem, légy jó hozzám)

Legyél, ahogy mindig is voltál (Szerelmem, légy jó hozzám)
Legyél olyan, mint a szerelem, ami felfedezte a bűnt (szerelmem, légy jó hozzám)
És, Szerelmem, legyél ó hozzám (Szerelmem, legyél jó hozzám)
Legyél a reményteli érzés, amikor Éden elveszett (Szerelmem, legyél jó hozzám)
Ami süket volt a nevetésünkre, mióta keresztre feszítették a Mestert (szerelmem, légy jó hozzám)
A fal melyik oldala szenvedi el azt az árat?
Szerelmem, légy jó hozzám

Amikor az ember, aki parancsol
Legközelebb a visszaküldött hajón születik
Amikor a határon éhező testek
A TV-ben adják a pénzt az embereknek
Amikor a tenger felemelkedik, hogy találkozzon velünk
Amikor nem maradt már tennivalónk
Amikor nem marad kedves szavam, szerelmem neked

Legyél, legyél, legyél, legyél, legyél
Legyél, ahogy mindig is voltál
Legyél, legyél, legyél, legyél, legyél
Legyél, ahogy mindig is voltál (Szerelmem, légy jó hozzám)

Legyél szerelem a szégyenében (Szerelmem, légy jó hozzám)
Ami kiszárítja a domboldalt és megsóz minden gyökeret (Szerelmem, légy jó hozzám)
És nézi a törzsek lassítását és éhezését
És Szerelmem, légy jó hozzám (Szerelmem, légy jó hozzám)
Legyél itt és ahogy állsz (Szerelmem, légy jó hozzám)
Vagy legyél, mint a rózsa, amit a kezedben tartasz (Szerelmem, légy jó hozzám)
Amely nőni fog egy terméketlen és messzi földön
És Szerelmem, légy jó hozzám (Szerelmem, légy jó hozzám)

Szerelmem, nem leszel
Szerelmem, nem leszel
Amilyen mindig is voltál?
Szerelmem, nem leszel
Szerelmem, nem leszel
Amilyen mindig is voltál?
Szerelmem, nem leszel
Szerelmem, nem leszel
Amilyen mindig is voltál?
Szerelmem, nem leszel
Szerelmem, nem leszel
Amilyen mindig is voltál?
(Szerelmem, légy jó hozzám)
Mesi
Fordította: Mesi

Ajánlott dalszövegek