';

Marty Robbins - Big Iron (1959)

Big Iron

Angol dalszöveg
To the town of Agua Fria
Rode a stranger one fine day
Hardly spoke to folks around him
Didn't have too much to say
No one dared to ask his business
No one dared to make a slip
The stranger there among them
Had a big iron on his hip
Big iron on his hip

It was early in the morning
When he rode into the town
He came riding from the south side
Slowly looking all around
"He's an outlaw loose and running"
Came the whisper from each lip
"And he's here to do some business
With the big iron on his hip"
Big iron on his hip

In this town there lived an outlaw
By the name of Texas Red
Many men had tried to take him
And that many men were dead
He was vicious and a killer
Though a youth of twenty-four
And the notches on his pistol
Numbered one and nineteen more
One and nineteen more

Now the stranger started talking
Made it plain to folks around
Was an Arizona Ranger
Wouldn't be too long in town
He came here to take an outlaw
Back alive, or maybe dead
And he said it didn't matter
He was after Texas Red
After Texas Red

Wasn't long before the story
Was relayed to Texas Red
But the outlaw didn't worry
Men that tried before were dead
Twenty men had tried to take him
Twenty men had made a slip
Twenty-one would be the Ranger
With the big iron on his hip
Big iron on his hip

The morning passed so quickly
It was time for them to meet
It was twenty past eleven
When they walked out in the street
Folks were watching from the windows
Everybody held their breath
They knew this handsome Ranger
Was about to meet his death
About to meet his death

There was forty feet between them
When they stopped to make their play
And the swiftness of the Ranger
Is still talked about today
Texas Red had not cleared leather
'Fore a bullet fairly ripped
And the Ranger's aim was deadly
With the big iron on his hip
Big iron on his hip

It was over in a moment
And the folks had gathered round
There before them lay the body
Of the outlaw on the ground
Oh, he might have went on livin'
But he made one fatal slip
When he tried to match the Ranger
With the big iron on his hip
Big iron on his hip

Big iron, big iron
When he tried to match the Ranger
With the big iron on his hip
Big iron on his hip

Nagy kard

Magyar dalszöveg
Agua Fria városába
Egy szép napon belovagolt egy idegen
Alig beszélt a népekhez maga körül
Nem mondott túl sokat
Senki sem merte megkérdezni a dolgát
Senki sem mert hibát ejteni
Az idegen ott közöttük
Nagy kardot tartott a csípőjén
Nagy kard a csípőjén

Kora reggel volt
Amikor belovagolt a városba
Vágtatva jött a déli oldalról
Lassan nézett körbe
”Ő egy törvényen kívüli szökevény és menekül”
Jött a suttogás minden ajakról
”És most itt van hogy kössön valamilyen üzletet
A nagy karddal a csípőjén”
Nagy kard a csípőjén

Itt ebben a városban élt egy törvényen kívüli
A Texas Red nevet viselte
Sok ember próbálta elkapni
És ez a sok ember meghalt
Ő ádáz volt és egy gyilkos
Bár csak huszonnégy volt
És a rovátkák a pisztolyán
Tizenkilenc plusz egynél többet számláltak
Tizenkilenc plusz egynél többet

Na most, a lovas elkezdett beszélni
Világossá tette a népeknek maga körül
Hogy ő egy Arizonai Kopó
Nem lenne túl sokáig a városban
Egy törvényen kívüliért jött
Élve vagy holtan
Azt mondta nem számít
Ő Texas Redet kereste
Texas Redet

Nem sokkal a sztori előtt
Visszatért Texas Red
De a törvényen kívüli nem aggódott
Az emberek akik próbálták előtte, mind meghaltak
Húsz ember próbálta meg elkapni
Húsz ember vétett hibát
Huszonegyedik lenne a Kopó
A nagy karddal az oldalán
Nagy kard az oldalán

A reggel olyan gyorsan eltelt
Itt volt az ideje hogy találkozzanak
11 óra 20 perc volt
Amikor kisétáltak az utcára
A népek az ablakból néztek
Mindenki visszatartotta a lélegzetét
Ők tudták, ez a jóképű Kopó
Azért van itt, hogy halálát lelje
Hogy halálát lelje

Negyven láb volt közöttük
Amikor leállították a játékukat
És a Kopó gyorsaságáról
Még ma is beszélnek
Texas Red nem törölte meg a bőrt
Mielőtt egy golyó teljesen széthasította
És a Kopó célzása halálos volt
A nagy karddal a csípőjén
Nagy kard a csípőjén

Egy perc alatt vége volt
És a népek körbe gyűltek
Mielőtt elfektették a testét
A törvényen kívülinek a földön
Oh, neki életben kellet volna maradnia
De fatális hibát vétett
Amikor megpróbált vetekedni a Kopóval
A nagy karddal a csípőjén
Nagy kard a csípőjén

Nagy kard, nagy kard
Amikor megpróbált vetekedni a Kopóval
A nagy karddal a csípőjén
Nagy kard a csípőjén
Shurukain
Fordította: Shurukain

Ajánlott dalszövegek