';

Sabaton - Winged hussars (2019)

Winged hussars

Angol dalszöveg
When the winged hussars arrived

A cry for help in time of need, await relief from holy league
60 days of siege, outnumbered and weak
Sent a message to the sky, wounded soldiers left to die
Will they hold the wall or will the city fall

Dedication
Dedication
They're outnumbered 15 to one
And the battle's begun

Then the winged hussars arrived
Coming down the mountainside
Then the winged hussars arrived
Coming down they turned the tide

As the days are passing by and as the dead are piling high
No escape and no salvation
Trenches to explosive halls are buried deep beneath the walls
Plant the charges there and watch the city fear

Desperation
Desperation
It's a desperate race against the mine
And a race against time

Then the winged hussars arrived
Coming down the mountainside
Then the winged hussars arrived
Coming down they turned the tide

Cannonballs are coming down from the sky
Janissaries are you ready to die?
We will seek our vengeance eye for an eye

You'll be stopped upon the steps of our gate
On this field you're only facing our hate
But back home the sultan's sealing your fate

We remember
In September
That's the night Vienna was freed
We made the enemy bleed!

Then the winged hussars arrived
Coming down the mountainside
Then the winged hussars arrived
Coming down they turned the tide

We remember
In September
When the winged hussars arrived

Szárnyas huszárok

Magyar dalszöveg
Mikor a szárnyas huszárok megérkeztek

Egy segélykiáltás a bajban, segítségre várva a szent ligától
60 napja ostrom alatt, túlerővel szemben, elgyengülve
Egy üzenetet küldtek fel az égbe, a sebesült katonákra a halál vár
Vajon tartják-e a várat vagy a város elesik

Elhivatottság
Elhivatottság
Túlerővel szemben, 15 egy ellen
És a csata elkezdődött

És ekkor a szárnyas huszárok megérkeztek
Leereszkednek a hegyoldalon
És ekkor a szárnyas huszárok megérkeztek
Leereszkednek és megfordítják a helyzetet

Ahogy telnek a napok és ahogy a halottak magasra halmozódnak
Nincs menekvés és nincs megváltás
Árkok a lőpor raktárakig, mélyen a várfalak alatt
Ültesd oda robbanó szerkezetet és nézd ahogy a várost elönti a félelem

Kétségbeesés
Kétségbeesés
Ez egy kétségbeesett harc az alagutak ellen
És versenyfutás az idővel

És ekkor a szárnyas huszárok megérkeztek
Leereszkednek a hegyoldalon
És ekkor a szárnyas huszárok megérkeztek
Leereszkednek és megfordítják a helyzetet

Ágyúgolyók hullanak az égből
Janicsárok, készen álltok meghalni?
Meglesz bosszúnk, szemet szemért

Meg lesztek állítva a kapunk lépcsőinél
Ezen a mezőn csak az utálatunkal fogtok szembenézni
De odahaza a szultán már a sorsotokat pecsételi

Emlékezünk
Szeptemberben
Ez az az éjszaka amikor Bécs felszabadult
Az ellenség elvérzett általunk!

És ekkor a szárnyas huszárok megérkeztek
Leereszkednek a hegyoldalon
És ekkor a szárnyas huszárok megérkeztek
Leereszkednek és megfordítják a helyzetet

Emlékezünk
Szeptemberben
Mikor a szárnyas huszárok megérkeztek

Túrázz a Balatonnál

Sajtoskifli3
Fordította: Sajtoskifli3

Ajánlott dalszövegek