';

Subhumans - Black and White (1983)

Black and White

Angol dalszöveg
Silence - is no reaction
"Violence" - that one-word caption
Can you say it with just one word?
Unspoken - the sins that go unheard

Government... Bullshit
Black and white... Fight

Look though this broken window
From normality into the ghetto
Broken through madness, hate, and boredom
You. K. - a disunited kingdom

Enquiries, but no solutions
Faceless, empty illusions
Reasons are always pushed aside
Remember the day the country died

Remember the day the country died

Fekete és fehér

Magyar dalszöveg
Csönd - nincs reakció
"Erőszak" - egyszavas felirat
El tudod mondani egy szóval?
Kimondatlan - a bűnök amiket nem hallunk meg

Kormány... Marhaság
Fekete és fehér... Harc

Nézz keresztül ezen a törött ablakon
A normálistól a gettóig
Összetörve az őrületen, utálaton és unalmon keresztül
Te. K. - egy megbontott királyság

Vizsgálatok, de nincs megoldás
Arctalan, üres illúziók
Mindig félreteszik az okokat
Emlékezz a napra, mikor az ország meghalt

Emlékezz a napra, mikor az ország meghalt
adele.mucus
Fordította: adele.mucus

Ajánlott dalszövegek