The Black Eyed Peas - Where Is The Love? (2003)

Where Is The Love?

Angol dalszöveg
What's wrong with the world, mama
People livin' like they ain't got no mamas
I think the whole world addicted to the drama
Only attracted to things that'll bring you trauma

Overseas, yeah, we try to stop terrorism
But we still got terrorists here livin'
In the USA, the big CIA
The Bloods and The Crips and the KKK

But if you only have love for your own race
Then you only leave space to discriminate
And to discriminate only generates hate
And when you hate then you're bound to get irate, yeah

Madness is what you demonstrate
And that's exactly how anger works and operates
Man, you gotta have love just to set it straight
Take control of your mind and meditate
Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all

People killin', people dyin'
Children hurt and you hear them cryin'
Can you practice what you preach?
Or would you turn the other cheek?

Father, Father, Father help us
Send some guidance from above
'Cause people got me, got me questionin'
Where is the love (Love)

Where is the love (The love) [2x]
Where is the love, the love, the love

It just ain't the same, old ways have changed
New days are strange, is the world insane?
If love and peace are so strong
Why are there pieces of love that don't belong?

Nations droppin' bombs
Chemical gases fillin' lungs of little ones
With ongoin' sufferin' as the youth die young
So ask yourself is the lovin' really gone

So I could ask myself really what is goin' wrong
In this world that we livin' in people keep on givin' in
Makin' wrong decisions, only visions of them dividends
Not respectin' each other, deny thy brother
A war is goin' on but the reason's undercover

The truth is kept secret, it's swept under the rug
If you never know truth then you never know love
Where's the love, y'all, come on (I don't know)
Where's the truth, y'all, come on (I don't know)
Where's the love, y'all

People killin', people dyin'
Children hurt and you hear them cryin'
Can you practice what you preach?
Or would you turn the other cheek?

Father, Father, Father help us
Send some guidance from above
'Cause people got me, got me questionin'
Where is the love (Love)

Where is the love (The love)? [6x]
Where is the love, the love, the love?

I feel the weight of the world on my shoulder
As I'm gettin' older, y'all, people gets colder
Most of us only care about money makin'
Selfishness got us followin' the wrong direction

Wrong information always shown by the media
Negative images is the main criteria
Infecting the young minds faster than bacteria
Kids wanna act like what they see in the cinema

Yo', whatever happened to the values of humanity
Whatever happened to the fairness and equality
Instead of spreading love we're spreading animosity
Lack of understanding, leading us away from unity

That's the reason why sometimes I'm feelin' under
That's the reason why sometimes I'm feelin' down
There's no wonder why sometimes I'm feelin' under
Gotta keep my faith alive 'til love is found
Now ask yourself

Where is the love? [4x]

Father, Father, Father, help us
Send some guidance from above
'Cause people got me, got me questionin'
Where is the love?

Sing with me y'all:
One world, one world (We only got)
One world, one world (That's all we got)
One world, one world
And something's wrong with it (Yeah)
Something's wrong with it (Yeah)
Something's wrong with the wo-wo-world, yeah
We only got
(One world, one world)
That's all we got
(One world, one world)

Merre van a szeretet?

Magyar dalszöveg
Mi a baj a világgal, anya
Az emberek úgy élnek mintha nem lenne anyjuk.
Szerintem az egész világ drámafüggő
Csak az csábítja ami traumát hoz

Tengerentúl, yeah, mi megpróbáljuk megállítani a terrorizmust
De így is vannak itt terroristák
Az USÁ-ban, a nagy CIA
A Bloods és a Crips és a KKK (Ku-Klux-Klan)

De ha csak a saját fajtádat szereted
Akkor csak a diszkriminációnak van helye benned
És a diszkrimináció csak gyűlöletet eredményez
És amikor gyűlölsz akkor feltétlenül dühös leszel, yeah

Az őrületet mutogatod
És ez pontosan az, ahogyan a düh működik és dolgozik
Ember, kell neked a szeretet hogy rájöjj
Kontrolláld az elmédet és elmélkedj
Hagyjátok a lelketeket vonzódni a szeretethez, mindannyian, ti mindannyian

Emberek ölnek, emberek halnak
Gyerekek sebesültek és hallod őket sírni
Tudod gyakorolni az igét amit hirdetsz?
Vagy odafordítanád a másik arcodat?

Atyám, Atyám, Atyám segíts rajtunk
Küldj útmutatást fentről
Mert emberek folyton kérdezgetnek, hogy
Merre van a szeretet (szeretet)

Merre van a szeretet (a szeretet) [2x]
Merre van a szeretet, a szeretet, a szeretet

Ez egyszerűen nem ugyanaz, a régi dolgok megváltoztak
Az új napok furcsák, őrült a világ?
Ha a szeretet és a béke annyira erős
Miért vannak olyan darabjai a szeretetnek amik nem tartoznak bele?

Nemzetek dobálnak bombákat
Vegyi gázok töltik meg a kicsik tüdejét
Folyamatos szenvedéssel ahogy a a fiatalság meghal fiatalon
Tehát kérdezd meg magadat hogy a szeretet tényleg elveszett

Tehát megkérdezhetném magamat tényleg mi téved rossz útra
Ebben a világban amiben élünk, az emberek továbbra is megadják magukat
Rossz döntéseket hoznak, csak a látomásaik a jutalékok
Nem tisztelik egymást, letagadják testvéreiket
Egy háború van folyamatban de az indok rejtett

Az igazság titokban van tartva, a szőnyeg alá söpörve
Ha soha nem tudod meg az igazat akkor soha nem ismered meg a szeretetet
Hol van a szeretet, ti mindannyian, gyerünk (Nem tudom)
Hol van a szeretet, ti mind

Emberek ölnek, emberek halnak
Gyerekek sebesültek és hallod őket sírni
Tudod gyakorolni az igét amit hirdetsz?
Vagy odafordítanád a másik arcodat?

Atyám, Atyám, Atyám segíts rajtunk
Küldj útmutatást fentről
Mert emberek folyton kérdezgetnek, hogy
Merre van a szeretet (szeretet)

Merre van a szeretet (a szeretet)? [6x]
Merre van a szeretet, a szeretet, a szeretet?

Érzem a világ súlyát a vállaimon
Ahogy egyre idősebb leszek, ti mindannyian, emberek egyre barátságtalanabbak
A legtöbben közülünk csak a pénzkereséssel törődnek
Az önzés a rossz irányba küldött minket

A rossz információt mutatják mindig a médiában
Negatív elképzelések a fő ismertetőjelek
Megfertőzve a fiatal elméket gyorsabban, mint a baktériumok
A gyerekek úgy akarnak cselekedni ahogyan a moziban látták

Hé, akármi is történt az emberiesség értékével
Akármi is történt a becsületességgel és egyenlőséggel
A szeretet osztása helyett gyűlöletet osztunk
A megértés hiánya vezet minket messzire az egységességtől

Ez az indok amiért én néha alul érzem magam
Ez az indok amiért én néha lent érzem magam
Nincs kétség miért érzem magam néha alul
Életben kell tartanom a bizalmamat amíg a szeretet nem lesz meg
Most kérdezd meg magad

Hol van a szeretet? [4x]

Atyám, Atyám, Atyám segíts rajtunk
Küldj útmutatást fentről
Mert emberek folyton kérdezgetnek, hogy
Merre van a szeretet (szeretet)

Énekeljétek velem ti mindannyian:
Egy világ, egy világ (csak ez van)
Egy világ, egy világ (Ez mind, amink van)
Egy világ, egy világ
És valami rossz vele (Yeah)
Valami rossz vele (Yeah)
Valami rossz a vi-vi-világgal, yeah
Csak ez van nekünk
(Egy világ, egy világ)
Ez mind, amink van
(Egy világ, egy világ)
HarishaAnne
Fordította: HarishaAnne
Sajnos a másik verziót, a 2016-osat csak különböző dalszövegekkel találtam meg, így nem tudtam lefordítani.
Viszont ez sikerült.
Remélem, nincs harag. :)

Ajánlott dalszövegek