';

Aelonia - Counting Stars (2017)

Counting Stars

Angol dalszöveg
I’m tired of pointless counting of the stars above my head
It’s like the sea of life and death
But I don’t feel like I’m dead

I’m disappearing slowly, melting in your arms again
The sky is falling down on us
The darkness’s leaving our veins

It’s time to sleep, it’s time to fly
Through centuries and through the skies
Through light of sun and through the night

You might be tired of a pointless fight
Stop carrying burdens of the world
Just take a breathe and close your eyes

Let yourself feel free tonight

Chorus:
Rise higher
Through fire
This is our escape
Diversion
Explosion
We can levitate
Our souls are
In solace
Reaching for the light
We found our refuge
Let’s leave this world behind


2)Stop living by the rules,
There is no algorithm of life
There is no law how to survive
flow with the rhythm of time

Trust to the signs of nature
Let me help you ease your mind
Let our two worlds collide
Into the light that’s beaming so bright

Dimensions are crashing into one
We are so free in our ecstasy,
The abstraction of reality

We are just two energies entwined
Into one love, into one plight
Like ocean waves with a blue sky

We’re taking off to elevate

Csillag számlálás

Magyar dalszöveg
Belefáradtam a fejem feletti csillagok értelmetlen számlálásába
Ez olyan mint az élet és a halál tengere
De nem érzem úgy, mintha halott lennék

Lassan eltűnök, elolvadok a karjaidban újra
Az ég lezuhan ránk
A sötétség elhagyja az ereinket

Itt az idő, hogy aludjunk, itt az idő, hogy szálljunk
Keresztül századokon és keresztül az égen
Keresztül a fényes nappalon és keresztül az éjszakán

Lehet, hogy belefáradtál az értelmetlen harcba
Ne cipeld tovább a világ terheit
Csak vegyél levegőt és hunyd le a szemed

Engedd magadnak, hogy szabad legyél ma este

Emelkedj magasabbra
Keresztül a tűzön
Ez a mi szabadulásunk
Eltérítésünk
Robbanásunk
Lebegni tudunk
A lelkünk
A vígaszban
Keresi a fényt
Megtaláltuk a menedékünket
Hagyjuk magunk mögött ezt a világot

Ne élj többet a szabályok szerint
Itt nincs algoritmusa az életnek
Itt nincs szabálya, hogy hogyan éld túl
Foly az idő ritmusával együtt

Bízz a természet jeleiben
Engedd, hogy könnyítsek az elméden
Hagyd, hogy a mi két világunk összeütközzön
A fényben, ami olyan fényesen sugárzik

Dimenziók ütköznek, eggyé válnak
Annyira szabadok vagyunk önkívületünkben
A valóság absztrakciója

Két energia összefonódása vagyunk
Egy szerelembe, egy állapotba
Mint az óceán hullámai a kék éggel

Utánozzuk a magasztalást
Crazyfangirl
Fordította: Crazyfangirl

Ajánlott dalszövegek