';

Bathory - Blood fire death (1988)

Blood fire death

Angol dalszöveg
Death's star on horizon
Lightning and rain
Black winds and thunder
The skyline is in flames

Written in the red mist
The sign of the one
Who rides death's cold wind
And walks disguised among

All you vagrant souls
Of profane disbeliefs
False prophets and deceivers
Shall swing from the trees

Soon the dawn will arise
For all the oppressed to arm
A chariot of thunder shall be seen
And bronze horns shall sound the alarm

Fists will raise like hammers
To a cloudy black sky
Bonds and chains fall to the ground

Children of all slaves
Stand united and proud
All people of bondage shall triumph
And live by the sign of...

Blood Fire Death

The moment is chosen
The battlefield's bare
Take now thy stand people
The true ones don't fear

Now choose your weapons
And fall in the line
Choose well your colors
And follow your sign

Blood for all tears shed
And fire for hate
Death for what shall become
All false ones fate

The standard bearer is chosen
And the day has just begun
Shadows growing long by the rising
Of the awakening sun

Fists raise like hammers
To a clear sunny sky
Bonds and chains fallen to the ground

Children of all slaves
Now united and proud
All people of bondage now triumph
And live by the sign of...

Blood Fire Death

Children of all slaves
Unite be proud
Rise out of darkness and pain

A chariot of thunder and gold
Will come loud
And a warrior of thunder and rain

With hair as white as snow
Hammer of steel
To set you free of your chains

And to lead you all
Where horses run free
And the souls of the ancient ones reign

Vér tűz halál

Magyar dalszöveg
Halál csillaga a horizonton
Villám és eső
Fekete szelek és villám
A láthatár lángokban áll

Vörös fátyolban íródott
Az egynek jele
Ki a halál hideg szelén vágtat
S álruhában köztünk jár

Ti kóborló lelkek mind
A szentségtelen hitetlenségnek
Hamis próféták és csalók
Himbálóznak a fákról

Hamarosan felkel a hajnal
Az összes elnyomotthoz fegyverbe állni
A villám egy szekere láthatóvá válik
És bronz szarvak nyomják a riasztót

Öklök kalapácsként emelkednek
Egy felhős fekete égbe
Bilincsek és láncok hullanak a földre

Minden rabszolga gyermeke
Egységesen és büszkén áll
Fogságnak minden embere diadalt arat
És a jele szerint élnek....

Vér Tűz Halál

A pillanat kiválasztott
A csatamező kopár
Vidd most állásban lévő embereid
Az igazak nem félnek

Most válasszátok ki fegyvereiteket
Hulljatok be a sorba
Jól válaszd meg színeid
És kövesd a jeled

Az összes könnyért a vér elhullott
S tűz a gyűlöletért
Halál azért, ami eljő majd
A hamisak elbuknak

A zászlóhordozó kiválasztott
A nap éppen megkezdődött
A felkeléstől az árnyékai hosszúra nyúlnak
A felkelő napnak

Öklök kalapácsként emelkednek
Egy tiszta napos égbe
Bilincsek és láncok lehulltak a földre

Minden rabszolga gyermeke
Egységesen és büszkén áll
Fogságnak minden embere diadalt arat
És a jele szerint élnek....

Vér Tűz Halál

Minden rabszolga gyermeke
Egységbe áll büszkén
Kitörnek a sötétből és fájdalomtól

A villám és arany egy szekere
Hangosan eljön majd
Villámnak és esőnek gy harcosa

Hófehér hajjal
Acélkalapáccsal
Hogy megszabadítson láncaidtól

Hogy oda vezessen titeket mind
Ahol a lovak szabadon futnak
S az ősöknek lelkei uralkodnak
funeralfog
Fordította: funeralfog

Ajánlott dalszövegek