';

Boney M - Mary's Boy Child / Oh My Lord (1978)

Mary's Boy Child / Oh My Lord

Angol dalszöveg
Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day.
And man will live for evermore, because of Christmas Day.

Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said,
Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day.

Hark, now hear the angels sing, a king was born today,
And man will live for evermore, because of Christmas Day.
Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day.

While shepherds watch their flocks by night,
they see a bright new shining star,
they hear a choir sing a song, the music seemed to come from afar.

Hark, now hear the angels sing, a king was born today,
And man will live for evermore, because of Christmas Day.

For a moment the world was aglow, all the bells rang out
there were tears of joy and laughter, people shouted
"let everyone know, there is hope for all to find peace".

Now Joseph and his wife, Mary, came to Bethlehem that night,
they found no place to bear her child, not a single room was in sight.

And then they found a little nook in a stable all forlorn,
and in a manger cold and dark, Mary's little boy was born.

Hark, now hear the angels sing, a king was born today,
And man will live for evermore, because of Christmas Day.
Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day.

Oh a moment still worth was a glow, all the bells rang out
there were tears of joy and laughter, people shouted
"let everyone know, there is hope for all to find peace".

--

Oh my Lord
You sent your son to save us
Oh my Lord
Your very self you gave us
Oh my Lord
That sin may not enslave us
And love may reign once more

Oh my Lord
when in the crib they found him
Oh my Lord
A golden halo crowned him
Oh my Lord
They gathered all around him
To see him and adore

(This day will live forever)
Oh my Lord (So praise the Lord)
They had become to doubt you
Oh my Lord (He is the truth forever)
What did they know about you
Oh my Lord (So praise the Lord)
But they were lost without you
They needed you so bad (His light is shining on us)

Oh my Lord (So praise the Lord)
with the child's adoration
Oh my lord (He is a personation)
There came great jubilation
Oh my Lord (So praise the Lord)
And full of admiration
They realized what they had (until the sun falls from the sky)

Oh my Lord (Oh praise the Lord)
You sent your son to save us
Oh my Lord (This day will live forever)
Your very self you gave us
Oh my Lord (So praise the Lord)
That sin may not enslave us
And love may reign once more

Mária fiúgyermeke/Óh Uram

Magyar dalszöveg
Mária fia, Jézus Krisztus, Karácsony napján született.
És mindörökké élni fog, Karácsony napjától.

Réges-régen Betlehemben, ahogy írta a Biblia,
Mária fia, Jézus Krisztus, megszületett Karácsony napján.

Hallgasd, most az angyalok éneklik, egy király született ma,
És mindörökké élni fog, Karácsony napjától.

Mária fia, Jézus Krisztus, Karácsony napján született.
Éjjel amíg a pásztorok nyájukat figyelik,
egyszer csak egy fényes, új csillagot látnak,
egy kórust hallanak énekelni, és úgy tűnt
mintha távolról jönne a hang.

Hallgasd, most az angyalok éneklik, egy király született ma,
És mindörökké élni fog, Karácsony napjától.

Egy pillanatra az egész világ lángolt,
Az összes csengő hangosan csilingelt,
Ott voltak könnyei a játéknak és kacagásnak,
Az emberek kiabálták: hadd tudja meg mindenki, van remény mindenkinek, hogy megtaláljuk a békét.

József és felesége, Mária Betlehembe jöttek azon az éjjelen,
Nem találtak egyetlen helyet sem, ahol megszülhette volna gyermekét, egyetlen üres szoba sem volt.

Végül egy kis zugban találtak egy elhagyatott istállót,
És a sötét, hideg éjszakán, egy jászolban, Mária megszülte fiát.

Hallgasd, most az angyalok éneklik, egy király született ma,
És mindörökké élni fog, Karácsony napjától.
Mária fia, Jézus Krisztus, megszületett Karácsony napján.

Ó, egy pillanatra megint egy villanás volt, az összes csengő hangosan csilingelt,
Az emberek kiabálták: hadd tudja meg mindenki, van remény mindenkinek, hogy megtaláljuk a békét.

Ó Uram,
Elküldted fiadat, hogy megmentsen minket,
Ó Uram,
Önmagad adtad nekünk,
Ó Uram,
A bűn nem lesz többé úr,
És a szeretet uralkodik tovább.

Ó Uram,
Amikor megtalálták a jászolban,
Ó Uram,
Egy fényes aranyglória volt koronája,
Ó Uram,
Mind köréje gyűltek, hogy meglássák és imádhassák.

(Ez a nap örökké élni fog).
Ó Uram (imádkozz az Úrhoz),
Kételkedni kezdtek benned,
Ó Uram (ő az igazság mindörökké),
Mit tudnak ők rólad,
Ó Uram (imádkozz az úrhoz),
Ők elvesztek volna nélküled,
Szükségük volt rád (az ő fénye ragyog ránk),

Ó Uram (imádkozz az Úrhoz),
A kisded imádásával,
Ó Uram (ő is ember lett),
Nagy ujjongással,
Ó Uram (imádkozz az Úrhoz),
És eltelve csodálattal,
Felismerték kit imádtak (amíg a Nap alábukik az égről).

Ó Uram (imádkozz az Úrhoz),
Te elküldted fiadat értünk,
Ó Uram (ez a nap örökké élni fog),
Önmagad adtad nekünk,
Ó Uram (imádkozz az Úrhoz),
A bűn nem lesz többé úr,
És a szeretet uralkodik tovább.
speter46
Fordította: speter46

Ajánlott dalszövegek