';

Cripper - New Shadow (2012)

New Shadow

Angol dalszöveg
Reality, reflection
I'm the fire-feeding
The world around is built by us
And "us" is more than all of you and me
In the end
Nothing is true
What has been and is, will be
In a different light
From now on:
New shadow
Shadow, awake in the sunlight
Shadow, alive like an animal
Shadow-alike run up the wall
My shadow-allied
A shadow like mine
Open eyes
Seeing things in a different light
While I'm here
And on my own
Nothing speaks
Nothing means
My words for you
I say again:
All my words for
You make it whole
You give sense
The meaning stretches
To the end
Another focus
Different view
Support all angles:
This is real!
With all my strength and all my senses
Ease my mind, embrace the pain
These words I own are yours right now
Each letter, word... each phrasing, sound
So level up the inspiration
Make me feel the humming flow
A symbol for the peace of mind
A symbol for my shadow-allied

Új árnyék

Magyar dalszöveg
Valóság, tükröződés
Én vagyok, aki a tüzet táplálja
A minket körülvevő világot mi magunk építettük
És a "mi"-be nem csak te és én tartozunk bele
A végén
Semmi sem igaz
Ami volt és van, az lesz
Egy másik megvilágításban
Mostantól:
Ez egy új árnyék
Árnyék, ami ébren van a napfényben
Árnyék, ami él, mint egy állat
Árnyék-szerű dolog fut fel a falra
Az árnyék-szövetségesem
Olyan árnyék, mint az enyém
A nyitott szemek
Egy másik megvilágításban látnak dolgokat
Amíg itt vagyok
És egyedül vagyok
Semmi nem beszél
Semmit sem jelentenek
A szavaim számodra
Ismét elmondom:
Minden szavamat
Egésszé teszed
Értelmet adsz nekik
A jelentésük elnyúlik
A végéig
Egy másik fókuszban
Egy másik nézőpontban
Minden szögből ugyanolyan:
Ez valódi!
Minden erőmmel és minden érzékemmel
Könnyítek az elmémen, átölelem a fájdalmat
Ezek a szavak, amelyek az enyémek, most már a tieid
Minden betű, szó... minden mondat, hang
Szóval léptesd új szintre az ihletet
Éreztesd velem a zümmögő áramlást
Az elme nyugalmának szimbólumát
Az árnyék-szövetségesem szimbólumát
Gellcsi
Fordította: Gellcsi

Ajánlott dalszövegek