Disney - We Don’t Talk About Bruno (2021)

We Don’t Talk About Bruno

Angol dalszöveg
We don't talk about Bruno, no, no, no
We don't talk about Bruno, but

It was my wedding day (It was our wedding day)
We were getting ready
And there wasn't a cloud in the sky (No clouds allowed in the sky)
Bruno walks in with a mischievous grin (Thunder)
You telling this story or am I? (I'm sorry, mi vida, go on)
Bruno says, "It looks like rain" (Why did he tell us?)
In doing so, he floods my brain (Abuela, get the umbrellas!)
Married in a hurricane (What a joyous day, but anyway)

We don't talk about Bruno, no, no, no
We don't talk about Bruno (Hey)

Grew to live in fear of Bruno stuttering or stumbling
I can always hear him sort of muttering and mumbling
I associate him with the sound of falling sand (Ch, ch, ch)
It's a heavy lift with a gift so humbling
Always left Abuela and the family fumbling
Grappling with prophecies they couldn't understand
Do you understand?

A seven-foot frame, rats along his back
When he calls your name, it all fades to black
Yeah, he sees your dreams and feasts on your screams (Hey)

We don't talk about Bruno, no, no, no (No, no)
We don't talk about Bruno (We don't talk about Bruno)

He told me my fish would die
The next day, dead (No, no)
He told me I'd grow a gut
And just like he said (No, no)
He said that all my hair would disappear
Now, look at my head (No, no)
Your fate is sealed when your prophecy is read

He told me that the life of my dreams
Would be promised, and someday be mine
He told me that my power would grow
Like the grapes that thrive on the vine (Oye, Mariano's on his way)
He told me that the man of my dreams
Would be just out of reach, betrothed to another
It's like I hear him, now (Hey sis)
I want not a sound out of you (It's like I can hear him now)
I can hear him now

Um, Bruno
Yeah, about that Bruno
I really need to know about Bruno
Gimme the truth and the whole truth, Bruno
Isabela, your boyfriend's here
Time for dinner

[Camilo] A seven-foot frame, rats along his back
[Pepa] It was my wedding day
[Félix] It was our wedding day
[Isabela] He told me that the life of my dreams
[Dolores] Grew to live in fear of Bruno stuttering or stumbling
[Camilo] When he calls your name, it all fades to black
[Pepa] We were getting ready and there wasn't a cloud in the sky
[Félix] No clouds allowed in the sky
[Isabela] Would be promised and someday be mine
[Dolores] I can always hear him sort of muttering and mumbling
I associate him with the sound of falling sand, ch-ch-ch
[Camilo] Yeah, he sees your dreams
[Pepa] Bruno walks in with a mischievous grin
[Isabela] He told me that my power would grow
[Dolores] It's a heavy lift with a gift so humbling
[Camilo] And feasts on your screams
[Félix] Thunder
[Pepa] You telling this story or am I?
[Félix] I'm sorry, mi vida, go on
[Isabela] Like the grapes that thrive on the vine, I'm fine
[Dolores] Always left Abuela and the family fumbling
Grappling with prophecies they couldn't understand
Do you understand?
[Abuela] Oye, Mariano's on his way
[Pepa] Bruno says, "It looks like rain"
[Félix] Why did he tell us?
[Camilo] Seven-foot frame, rats along his back
[Isabela] He told me that the life of my dreams would be promised and someday be mine
[Dolores] He told me that the man of my dreams would be just out of reach
[Pepa] In doing so, he floods my brain
[Félix] Abuela, get the umbrellas!
[Camilo] When he calls your name, it all fades to black
[Dolores] Betrothed to another, another
[Pepa] Married in a hurricane
[Félix] What a joyous day
[Dolores & Isabela] And I'm fine, and I'm fine, and I'm fine, I'm fine
[All] He's here

Don't talk about Bruno, no (Why did I talk about Bruno?)
Not a word about Bruno (I never shoulda brought up Bruno)

Nem Beszélünk Bruno-ról

Magyar dalszöveg
Nem beszélünk Bruno-ról, nem, nem, nem
Nem beszélünk Bruno-ról, de

Az esküvőm napja volt (Az esküvőnk napja)
Készülődtünk
És egy felhő se volt az égen (Nem volt felhő az égre engedve)
Bruno besétál egy pajkos vigyorral (Villám)
Te meséled a történetet, vagy én? (Sajnálom, mi vida, folytasd)
Bruno azt mondja, "Úgy néz ki, esni fog" (Miért mondta el nekünk?)
Tettével elárasztotta az agyam (Abuela, hozd az ernyőket!)
Hurrikánban házasodva (Milyen örömteli nap, de mindegy)

Nem beszélünk Bruno-ról, nem, nem, nem
Nem beszélünk Bruno-ról (Hé)

Elkezdtem félni Bruno-tól, ahogy dadog és botorkál
Mindig hallom, ahogy motyog és morog
A földre eső homokhoz hasonlítom (Ch, ch, ch)
Egy nehéz segítség egy ilyen lesújtó adománnyal
Mindig esetlenül hagyat hátra Abuela-t és a családot
Küszködve a próféciákkal, miket nem értettek
Érted?

Egy két méteres alak, patkányokkal a hátán
Mikor nevedet hívja, minden feketévé válik
Igen, látja az álmaidat és ünnepeidet a sikolyaidban (Hé)

Nem beszélünk Bruno-ról, nem, nem, nem (Nem, nem)
Nem beszélünk Bruno-ról (Nem beszélünk Bruno-ról)

Azt mondta nekem, a halam meg fog halni
A következő nap, halott (Nem, nem)
Azt mondta nekem, belet fogok növeszteni
És pont, ahogy mondta (Nem, nem)
Azt mondta nekem, az össze hajam el fog tűnni
Most, nézz a fejemre (Nem, nem)
A sorsod megpecsételt, amikor olvasott a próféciád

Azt mondta nekem, hogy álmaim élete
Ígéretes, és egy nap enyém lesz
Azt mondta nekem, az erőm nőni fog
Mint a szőlő, mely virágzik a venyigén (Oye, Mariano úton van)
Azt mondta nekem, hogy álmaim férfija
Elérhetetlen lesz, másnak jegyese
Olyan, mintha most is hallanám (Hé, nővérke)
Egy hangot se akarok tőled (Olyan, mintha most is hallanám)
Most is hallom

Um, Bruno
Igen, ezzel kapcsolatban, Bruno
Tényleg meg kell ismernem Bruno-t
Mondd el az igazságot, a teljes igazságot, Bruno
Isabela, a barátod itt van
Vacsoraidő

[Camilo] Egy két méteres alak, patkányokkal a hátán
[Pepa] Az esküvőm napja volt
[Félix] Az esküvőnk napja volt
[Isabela] Azt mondta nekem, hogy álmaim élete
[Dolores] Elkezdtem félni Bruno-tól, ahogy dadog és botorkál
[Camilo] Mikor nevedet hívja, minden feketévé válik
[Pepa] Készülődtünk, és egy felhő se volt az égen
[Félix] Nem volt felhő az égre engedve
[Isabela] Ígéretes, és egy nap enyém lesz
[Dolores] Mindig hallom, ahogy motyog és morog
A földre eső homokhoz hasonlítom ch, ch, ch
[Camilo] Igen, látja az álmaidat
[Pepa] Bruno besétál egy pajkos vigyorral
[Isabela] Azt mondta nekem, az erőm nőni fog
[Dolores] Egy nehéz segítség egy ilyen lesújtó adománnyal
[Camilo] És ünnepeidet a sikolyaidban
[Félix] Villám
[Pepa] Te meséled a történetet, vagy én?
[Félix] Sajnálom, mi vida, folytasd
[Isabela] Mint a szőlő, mely virágzik a venyigén, jól vagyok
[Dolores] Mindig esetlenül hagyat hátra Abuela-t és a családot
Küszködve a próféciákkal, miket nem értettek
Érted?
[Abuela] Oye, Mariano úton van
[Pepa] Bruno azt mondja, "Úgy néz ki, esni fog"
[Félix] Miért mondta el nekünk?
[Camilo] Egy két méteres alak, patkányokkal a hátán
[Isabela] Azt mondta nekem, hogy álmaim élete ígéretes, és egy nap enyém lesz
[Dolores] Azt mondta nekem, hogy álmaim férfija elérhetetlen lesz
[Pepa] Tettével elárasztotta az agyam
[Félix] Abuela, hozd az ernyőket!
[Camilo] Mikor nevedet hívja, minden feketévé válik
[Dolores] Másnak jegyese, másnak
[Pepa] Hurrikánban házasodva
[Félix] Milyen örömteli nap
[Dolores & Isabela] És jól vagyok, és jól vagyok, és jól vagyok, jól vagyok
[Mindenki] Itt van

Nem beszélünk Bruno-ról, nem (Miért beszéltem Bruno-ról?)
Egy szót se Bruno-ról (Sose kellett volna felhoznom Bruno-t)
Anonymous
Fordította: Anonymous
Ebben a fordításban az eredeti angol dalszöveg pontos magyar mását találhatod meg, nem azt, amit a szinkronos filmben énekelnek.
Hasonlóságok persze attól még előfordulhatnak, hisz az is ezen alapult :)

Ajánlott dalszövegek