';

For Today - Break the Cycle (2010)

Break the Cycle

Angol dalszöveg
It's the blind
leading the blind
leading the blind to their demise!

It's the blind
leading the blind
leading the blind to their demise !

Break the cycle!
Break the cycle!
Break the cycle!

Self destruction has tainted our way of life!
It's time to break the cycle.
In the darkness of fear, there's a dawning light!
It's time to break the cycle.

We stumble around and fall to the ground, but are we too proud to reach out -
to reach for a hand that can help us to stand, and keep us from falling facedown?

We're only helpless because we're heartless.

In a world
headed for self-destruction,
the answer is here;
are we too blind to see it?
In a world headed for self-destruction,
the answer is here; are we too blind to see it?

There is hope in the blood!
(So) Rise up, there's a new day dawning!
We'll see the darkness flee.
Rise up, there's a new day dawning, in which the blind will see!
I see a light in the darkness, rising in the night!
I see a light in the darkness, in the Sons of light!

Bring this broken system to it's knees!
Bring this broken system to it's knees!
Break the Cycle! Break the Cycle!

We're only helpless, because we're heartless.

In a world headed for self-destruction,
the answer is here; are we too blind to see it?
In a world headed for self-destruction,
the answer is here; are we too blind to see it?

There is hope in the blood!
(So) Rise up, there's a new day dawning!
We'll see the darkness flee.
Rise up, there's a new day dawning, in which the blind will see!
I see a light in the darkness, rising in the night!
I see a light in the darkness, in the Sons of light!

It's the blind,
leading the blind,
leading the blind to their demise.

It's the blind,
leading the blind,
leading the blind to their demise.

Break the cycle!
Break the cycle!
Break the cycle!

Törj ki a körből!

Magyar dalszöveg
A vak
vezet világtalant
vezet világtalant mindannyiuk veszedelmére!

A vak
vezet világtalant
vezet világtalant mindannyiuk veszedelmére!

Törj ki a körből!
Törj ki a körből!
Törj ki a körből!

Önpusztítás már lerombolta az életmódunkat!
Itt az ideje, hogy törj ki a körből!
A félelem sötétében, van egy hajnal világosság!
Itt az ideje, hogy ki törj a körből.

Mi botladozók, földre esünk, de tulságosan büszkék ahhoz, hogy kinyúljunk -
hogy elérjük a kezet, amely segíthet, hogy megtartson az orrabukástól?

Szívtelenségünk miatt vagyunk bajban.

Ebben a világban,
elindult az önpusztítás,
A válasz itt;
vagy túl vakok vagyunk látni?
Ebben a világban, elindult az önpusztítás,
A válasz itt; vagy túl vakok vagyunk látni?

Van egy remény: a vér!
(Szóval) Kelj fel, mert egy új nap virrad!
Meglátjuk a sötétből menekülünk.
Kelj fel,mert egy új nap virrad,
ahol látnak a vakok szemei!
Látok egy fényt a sötétben,ébredés az éjszakában!
Látok egy fény a sötétben, a világosság fiait!

Hogy ezt a hibás rendszert hozzuk térdre!
Hogy ezt a hibás rendszert hozzuk térdre!
Törj ki a Körből! Törj ki a Körből!

Szívtelenségünk miatt vagyunk bajban.

Ebben a világban,
elindult az önpusztítás,
A válasz itt;
vagy túl vakok vagyunk látni?
Ebben a világban, elindult az önpusztítás,
A válasz itt; vagy túl vakok vagyunk látni?

Van egy remény: a vér!
(Szóval) Kelj fel, mert egy új nap virrad!
Meglátjuk a sötétből menekülünk.
Kelj fel, mert egy új nap virrad,
ahol látnak a vakok szemei!
Látok egy fényt a sötétben,ébredés az éjszakában!
Látok egy fényt a sötétben, a világosság fiait!

A vak,
vezet világtalant,
vezet világtalant mindannyiuk veszedelmére.

A vak,
vezet világtalant,
vezet világtalant mindannyiuk veszedelmére.

Törj ki a körből!
Törj ki a körből!
Törj ki a körből!
ChristMetal
Fordította: ChristMetal
Törj ki az ördögi körből, ne rombold magad! Fel kell világosítani az embereket az igazságról!

Ajánlott dalszövegek