';

Lord of the Lost - Seven Days of Anavrin (2011)

Seven Days of Anavrin

Angol dalszöveg
It was one of these days, the right and the left grew apart
It was fear in my face, I felt a hole where I had a heart
I saw all of it fading away
Breeding flowers inside pitch black caves
I knew heaven and hell has been lies
I surrendered and turned out the lights

It's the seven days of Anavrin for you to leave the world behind us
Seven days of Anavrin, the treasure of you and me will find us

The right hand tries to control but the left hand bears the strength
Let it go, nothing's gonna change
Now revive the Abel in Caine

Days of Anavrin
I'm falling here into you
The first day of Anavrin
Is the last one I see you

Az Anavrin hét napja

Magyar dalszöveg
Ezekben a napokban történt, a jobb és a bal kettéváltak
Félelem volt az arcomon, egy lyukat éreztem ott, ahol korábban a szívem volt
Láttam, ahogy mindez elhalványul
Virágokat termeszteni koromsötét barlangokban
Tudtam, hogy a menny és a pokol hazugság volt
Megadtam magam, és lekapcsoltam a lámpákat

Eljött az Anavrin hét napja, hogy magunk mögött hagyd a világot
Az Anavrin hét napja, a kettőnk kincse ránk talál majd

A jobb kéz megpróbál irányítani, de a bal kéz kiállja az erejét
Engedd el, semmi sem fog megváltozni
Most éleszd fel az Ábelt Káinban

Anavrin napjai
Ide zuhanok beléd
Anavrin első napja
Az utolsó nap, amikor látlak
Gellcsi
Fordította: Gellcsi

Ajánlott dalszövegek