';

Powerwolf - We are the Wild (2015)

We are the Wild

Angol dalszöveg
At the end of our time we stand
Hold the cross by the iron hand
Holy Christ in your command
We call on the dark
Be the last of the human kind
With no blood in you heart and mind
Alone into fire we walk

If we come all before you wake
Pray the lord your soul to take
For your blood will build a lake
Sing Halleluja
In the night when you rest your head
And we rise up from the dead
Unholy and fallen we are

Wild, wild, we are the wild
Wild, wild, pray god and cry
Wild, wild, few are the wild
And till the morning
Stand up and fight

We are the wild
And after midnight we're alive
Can't stop the wild (stop the wild)
Forever born to hail the night


In the dark of the night we pray
For the dawn of the final day
For unlight to guide the way
And god take our hand
Overhead where the demons die
And the daylight blinds the eye
Alone on the pyre we stand

In the daytime seek to hide
Till at sundown we unite
To begin the sacrifice
Scream Halleluja
Ride the storm and raise your fist
Celebrate the eucharist
Go out in the night for we are

Wild, wild, we are the wild
Wild, wild, pray god and cry
Wild, wild, few are the wild
And till the morning
Stand up and fight

We are the wild
And after midnight we're alive
Can't stop the wild
Forever born to hail the night

We are the wild
Until the morning we survive (we are the)
Can't stop the wild
For we are born to win the fight

(we are the)
(we are the)
We are the wild

Mi vagyunk a vadak

Magyar dalszöveg
Időnk végén állunk
Vaskézzel tartjuk a keresztet
Szent Krisztus parancsára
Hívjuk a sötétséget
Légy az utolsó az emberi fajból
Vér nélkül a szívedben és elmédben
Egyedül sétálunk a tűzbe

Ha mind eljövünk mielőtt felébrednél
Imádkozz az Úrhoz, hogy lelked befogadja
Mert a véredből tó lesz
Énekeld: Halleluja
Este amikor nyugovóra térsz
És mi feltámadunk a halálból
Istentelenek és elesettek vagyunk

Vad, vad, mi vagyunk a vadak
Vad, vad, imádkozz Istenhez és kiálts
Vad, vad, kevesen vadak
És a reggelig
Állj fel és harcolj

Mi vagyunk a vadak
És éjfél után vagyunk életben
Nem tudod megállítani a vadakat
Örökké arra születve hogy az éjszakát üdvözítsük

Az éj sötétjében imádkozunk
A végső nap hajnaláért
A fénytelenségért, hogy vezessen utunkon
És Isten fogja kezünk
Magasban, ahol a démonok meghalnak
És a napfény elvakít
Egyedül állunk a halotti máglyán

Nappal igyekszünk elrejtőzni
Amíg napnyugtakor egyesülünk
Hogy megkezdjük az áldozathozatalt
Kiáltsd: Halleluja
Lovagold meg a vihart és emeld az öklöd
Ünnepeld az Eucharisztiát
Menj ki az éjszakába mert mi vagyunk a-

Vad, vad, mi vagyunk a vadak
Vad, vad, imádkozz Istenhez és kiálts
Vad, vad, kevesen vadak
És a reggelig
Állj fel és harcolj

Mi vagyunk a vadak
És éjfél után vagyunk életben
Nem tudod megállítani a vadakat
Örökké arra születve hogy az éjszakát üdvözítsük

Mi vagyunk a vadak
A reggelig túlélünk (mi vagyunk a)
Nem tudod megállítani a vadakat
Mert mi arra születtünk, hogy megnyerjük a harcot

(mi vagyunk a)
(mi vagyunk a)
Mi vagyunk a vadak
ShadyJass
Fordította: ShadyJass

Ajánlott dalszövegek