';

Sabaton - Poltava (2012)

Poltava

Angol dalszöveg
Time has worn the soldiers down
Marched for many miles
In the eastern lands so cursed
Time to make a stand

Tsar has scorched his nation's land
Nothing to be found
Hunger grasp the soliders heart
20 000 strong

Listen, excuse for a king
Trust me, this fight you can't win

Poltava
Rode to certain death and pain
Poltava
Swedish soldiers met their bane
Poltava
Sacrificed their lives in vain
Poltava

In the shade of morning mist
Advancing on their foe
Bullets break the silent air
Wasted battleplan

Swedish forces stand alone
King has left command
Rule is left to lesser men
Waiting for their chance

Listen, obey my command
Hear me, or die by my hand

Poltava
Rode to certain death and pain
Poltava
Swedish soldiers met their bane
Poltava
Sacrificed their lives in vain
Poltava

Russian armies blocked their way
20 000 lost that day
They bled the ground
Peace they found
There's no sign of victory
King Carolus had to flee
And leave the land
Leave command

Madness, curse your feeble horde
Fear me, or you'll die by my sword

Poltava
Rode to certain death and pain
Poltava
Swedish soldiers met their bane
Poltava
Sacrificed their lives in vain
Poltava

Poltava
Rode to certain death and pain
Poltava
Swedish soldiers met their bane
Poltava
Sacrificed their lives in vain
Poltava

Poltava

Magyar dalszöveg
Az idő kimerítette a katonákat
Sok mérföldet gyalogoltak
Az átkozott keleti földeken
Itt az idő megpihenni

A cár felperzselte a népe földjét
Semmi sem maradt
Az éhség ragadja meg a katonák szívét
20 000-el erősebb

Ide hallgass, mentség a királyra
Bízz bennem, nem nyerheted meg ezt a csatát

Poltava
A biztos halálba és fájdalomba lovagoltak
Poltava
A svéd katonák a mérgükkel találkoztak
Poltava
Az életüket áldozták fel hiába
Poltava

A reggeli köd árnyékában
Nyomultak az ellenség felé
Lövedékek törik meg a csendes levegőt
Füstbe ment a terv

A svéd erők egyedül állnak
A király nem irányíthat
A vezénylés kisebb emberekre maradt
Eljött az ő idejük

Ide hallgass, engedelmeskedj a parancsomnak
Hallgass meg vagy a kezem által halsz

Poltava
A biztos halálba és fájdalomba lovagoltak
Poltava
A svéd katonák a mérgükkel találkoztak
Poltava
Az életüket áldozták fel hiába
Poltava

Az orosz sereg az útjukat állta
20 000 veszett aznap oda
Összevérezték a földet
Békét leltek
Semmi jele a győzelemnek
Károly királynak menekülnie kellett
És elhagyja a földet
És a parancsnokságot

Őrültség, átok a gyenge hordádra
Félj engem, vagy a kardom által halsz

Poltava
A biztos halálba és fájdalomba lovagoltak
Poltava
A svéd katonák a mérgükkel találkoztak
Poltava
Az életüket áldozták fel hiába
Poltava

Poltava
A biztos halálba és fájdalomba lovagoltak
Poltava
A svéd katonák a mérgükkel találkoztak
Poltava
Az életüket áldozták fel hiába
Poltava
Sajtoskifli3
Fordította: Sajtoskifli3

Ajánlott dalszövegek