';

Scorpions - Alien Nation (1993)

Alien Nation

Angol dalszöveg
In the heat of the violence
The night's exploding everywhere
When hate pulls the trigger
The devil comes to take his share
In the garden of Eden
The time is running out so fast
Into heart of the demon
With no escape our die is cast

In the city of angels
Death is just a moment away
In the city of angels
Your future won't see the light of the day

Beware of the alien nation
Beware of the truth that they seek
They pray for eternal salvation
They pray for your soul to keep

On the eve of destruction
A reign of terror rules the street
When the heads start rolling
The devil comes to let it bleed

Walk on past the alien nation
Walk on to the end of your reach
No fear of the alien nation
No fear of the hatred they preach

Don't run, there's no place to hide
Today or tomorrow it will get you
Don't move, the knife is right at your throat
And whatever you do, there's no way out
When the shroud comes down on this place
To bury us all alive
We'll know the time has come, to face the heat

Idegen nemzet

Magyar dalszöveg
Az erőszak forróságában
Az éjszaka mindenhol felrobban
Amikor a gyűlölet meghúzza a ravaszt
Az ördög jön, hogy elvigye a jussát
Az Éden kertjében
Az idő vészesen fogy
A démonok szívében
Nincs menekvés, a kocka el van vetve

Az angyalok városában
A halál csak egy pillanatra van
Az angyalok városában
A jövőd nem fogja meglátni a nappali fényt

Óvakodj az idegen nemzettől
Óvakodj attól az igaztól, ami után ők kutatnak
Az örök üdvösségért imádkoznak
És a lelked megtartásáért

Az összeomlás előestéjén
A terror uralja az utcákat
Amikor hullani kezdenek a fejek
A vérfürdőre megjelenik az ördög

Ne törődj az idegen nemzettel
Menj, amíg rá nem lelsz
Nem félünk az idegen nemzettől
Nem félünk a gyűlölettől, amiről prédikálnak

Ne menekülj, úgysincs hová
Ma vagy holnap, de úgyis utolér
Ne moccanj, a kér már a torkodon van
És bármit is teszel, nincs menekvés
Amikor a halotti lepel lehull erre a helyre
Hogy mindannyiunkat elevenen eltemessen
Akkor tudni fogjuk, hogy elérkezett az idő
Hogy szembenézzünk a felindulással
Hope
Fordította: Hope

Ajánlott dalszövegek