';

The Agonist - Thank You Pain (2009)

Thank You Pain

Angol dalszöveg
So, lowly criminal, please tell me, how do you plead?
Now, honorable judges, ladies, gentlemen of the jury, please allow me to present my case...
Ha!
What case can you possibly present to rip a man from his family, faith and friends?
Defense?
Listen before you convict, you see, I never did intend to ruin anything!
Intent is a guilty conscience's white flag against pride, so I find you guilty of the crimes.
I know, although, I don't believe, it's not only my afterlife I bereave.
Appeals will be denied!
The line of duty calls for an enforcement of laws, so you're our property now.
Intelligence has failed you somehow.
Oh, what a shame you play this game!
Through senses, what can we explain?
Not joy, not guilt, not pain.
Is love the same?
This senseless argument in vain erodes my sense of shame.
Who's to blame?
Thank you, Pain (for crippling my body)!
God bless suffering!
Thank you, Pain (for freeing my brain)!
For preventing me from returning to the source again.
So shall it be!
Now do you see the error of your ways?
Of rats and men you speak, standing up tall but you are weak.
A smiling thief.
We are all murderers, you see, but you let taboo human chemistry bling your needs.
Love is greed!
Logic won't concede.
Think about the statistics you feed.
Think before you plead.
Through senses, what can we explain?
Not joy, not guilt, not pain.
Is love the same?
This senseless argument in vain erodes my sense of shame.
Who's to blame?

Köszönöm Fájdalom

Magyar dalszöveg
Tehát, alázatos bűnöző, kérem árulja el, hogyan mentegetőzik?
Most, dicséretesek az elbírálások, esküdtszék hölgyei, urai, kérlek benneteket engedjétek meg, hogy bemutassam az én történetem...
Ha!
Hogyan tudná mégis bemutatni, hogyan halt meg a családja embere, hite és a barátai?
Védelemből?
Hallagasson meg, mielőtt ítélkezik, lássa, nekem sosem volt szándékomba semmit sem tönkretenni!
Tulajdonképpen a lelkiismeret fehér zászlaja bűnös a gőg ellen, így találtam rád, mint eme bűncselekmények bűnöse.
Noha tudom, nem hiszem, hogy nem csak az én utóéletem fosztottam meg.
El fogják utasítani a fellebbezést!
Kötelezettségek sora hív a törvények végrehajtására, hát te most a mi uralmunk alá kerülsz.
Az intelligencia valahogy cserbenhagyott téged.
Ó, micsoda szégyen, hogy te ezt a játékot játszod!
Át az értelmen, mit magyarázhatunk meg?
Nem az örömöt, nem a bűncselekményt, nem a fájdalmat.
Ugyanilyen a szerelem?
Ez az értelmetlen felesleges vita erodálja a szégyenérzetem.
Ki a hibás?
Köszönöm Fájdalom (hogy lebénítottál)!
Isten áldja a szenvedést!
Köszönöm Fájdalom (hogy felszabadítottad az agyam)!
Hogy meggátoltál abban, hogy ójrakezdjem.
Hát legyen így!
Most beismered a tévedésed?
Patkányokból és férfiakból beszélsz, magasra állsz, de gyenge vagy.
Egy vicsorgó gazember.
Mindannyian gyilkosok vagyunk, hisz látod, de te hagyod, hogy egy tabu ember kémiaialg megvakítja az igényeid.
A szerelem kapzsi!
A logika nem fog koncedálni.
Gondolj azokra a statisztikákra, amiket adsz.
Gondolkodj, mielőtt ítélkezel.
Át az értelmen, mit magyarázhatunk meg?
Nem az örömöt, nem a bűncselekményt, nem a fájdalmat.
Ugyanilyen a szerelem?
Ez az értelmetlen felesleges vita erodálja a szégyenérzetem.
Ki a hibás?
Deadly Lady
Fordította: Deadly Lady

Ajánlott dalszövegek