';

The Longest Johns - Wellerman (2018)

Wellerman

Angol dalszöveg
There once was a ship that put to sea
And the name of that ship was the Billy o' Tea
The winds blew hard, her bow dipped down
Blow, me bully boys, blow (Hah!)

Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

She had not been two weeks from shore
When down on her, a right whale bore
The captain called all hands and swore
He'd take that whale in tow (Hah!)

Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

Before the boat had hit the water
The whale's tail came up and caught her
All hands to the side, harpooned and fought her
When she dived down below (Huh!)

Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

No line was cut, no whale was freed
The Captain's mind was not on greed
But he belonged to the whaleman's creed
She took that ship in tow (Huh!)

Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

For forty days, or even more
The line went slack, then tight once more
All boats were lost, there were only four
But still that whale did go

Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

As far as I've heard, the fight's still on
The line's not cut and the whale's not gone
The Wellerman makes his a regular call
To encourage the Captain, crew, and all

Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

Wellerman

Magyar dalszöveg
Egyszer volt egy hajó, amit vízre tettek
És annak a hajónak Billy o'Tea volt a neve
A szél keményen fújt, az orra lebukott
Fújjatok, banditák, fújjatok (Hah!)

Hamarosan eljön a Wellerman
Hogy cukrot és teát és rumot hozzon
Egy nap, mikor a vadászatnak vége
Fogjuk magunkat és elmegyünk

Nem volt két hete, hogy elindult a parttól
Mikor allatta felbukkant egy simabálna
A kapitány mindenkinek szólt és esküdözött
Hogy kivontatja azt a bálnát (Hah!)

Hamarosan eljön a Wellerman
Hogy cukrot és teát és rumot hozzon
Egy nap, mikor a vadászatnak vége
Fogjuk magunkat és elmegyünk

Mielőtt a csónak vízre ért
A bálna farka feljött és elkapta
Minden kéz oldalra, szigonyozták és harcoltak vele
Mikor alámerült (Huh!)

Hamarosan eljön a Wellerman
Hogy cukrot és teát és rumot hozzon
Egy nap, mikor a vadászatnak vége
Fogjuk magunkat és elmegyünk

Egy kötelet sem vágtak el, a bálna sem menekült
A kapitány agya nem a kapzsiságon járt
Hanem a bálnavadász hitvallásához tartozott
A bálna kivontatta azt a hajót (Huh!)

Hamarosan eljön a Wellerman
Hogy cukrot és teát és rumot hozzon
Egy nap, mikor a vadászatnak vége
Fogjuk magunkat és elmegyünk

Negyven napig, vagy még tovább is
A kötél meggyengült, aztán újra megszorult
Minden csónak elveszett, csak négy maradt
De mégis az a bálna elment

Hamarosan eljön a Wellerman
Hogy cukrot és teát és rumot hozzon
Egy nap, mikor a vadászatnak vége
Fogjuk magunkat és elmegyünk

Ahogy hallottam, a harc még mindig tart
A kötélt nem vágták el és a bálna nem ment el
A Wellerman szokás szerint hívja őket
Hogy bátorítsa a kapitányt, a legénységet és mindenkit

Hamarosan eljön a Wellerman
Hogy cukrot és teát és rumot hozzon
Egy nap, mikor a vadászatnak vége
Fogjuk magunkat és elmegyünk
Hamarosan eljön a Wellerman
Hogy cukrot és teát és rumot hozzon
Egy nap, mikor a vadászatnak vége
Fogjuk magunkat és elmegyünk
gloriascott
Fordította: gloriascott

Ajánlott dalszövegek