Abnormality - Fabrication of the Enemy (2012)

Fabrication of the Enemy

Angol dalszöveg
Perpetual wars keep us indebted
Control kept in hands of the elite
Shadow government with pawns everywhere
Web of lies hidden in plain sight
War mongering win the name of peace
Murder and torture in the name of democracy
Propaganda machines perpetuate the fiction
Media moguls profit from homogenized recountings

Gaining control is easy
Fabrication of the enemy
Crisis carefully planned and implemented
Mass panic, public demands a solution
Demands retribution

Pre-designed plan proposed and accepted
Dissenters silenced or defamed
Truth rewritten and subverted
Pseudo rebels put in place

Assassination, infiltration, suppression
Villains propped up then opposed when convenient
Illusion of choice, a false freedom
Builders of the new world order

False flag operations occurring through history
Powerful few expanding spheres of influence

Az ellenség gyártása

Magyar dalszöveg
Örökös háborúk tartanak adósságban
Az elit kezeiben az irányítás
Árnyék kormányzat biztosítékkal mindenhol
Hazugságok hálója elrejtve a sík látókörben
Hadi kereskedés győzedelmeskedik a béke nevében
Gyilkolás és kínozás a demokrácia nevében
Propaganda gépezetek állandósítják a kitalációt
Médiamogulok jövedelmeznek homogenizált újraszámolásból

Elérni az irányítást könnyű
Az ellenség gyártása
Krízis óvatosan megtervezve és kivitelezve
Rakás pánik, nyilvánosság követel egy megoldást
Büntetést követel

Előregyártott tervek feladva és elfogadva
Más hitűek elhallgattatva vagy rágalmazva
Az igazság újraírva és felforgatva
Látszólagos lázadók helyrerakva

Merénylet, beszivárgás, elnyomás
Bajkeverők felakasztva, aztán ellenkezőleg, amikor kényelmes
Az új világ építői parancsolnak

Hamis zászlók gyártása következik a történelemben
Erőteljes emberek terjesztik a hatásköreiket
Mesi
Fordította: Mesi

Ajánlott dalszövegek