';

Arch Enemy - First Day in Hell (2017)

First Day in Hell

Angol dalszöveg
Torn from home, sent down death's railroad, are we
When we wake up tomorrow
Will we still be wearing this curse?
Will we wake up tomorrow?
Which punishment is worse?

Day one: no sun
Stripped of our names
Now we are merely numbers
Permanently inked in the flames

Our kind - our existence lights the fire
Igniting hell on earth
Archangels bending crosses, hooked

Innocent men, women, children
Sentenced before conviction
With golden stars to guide them
Their gavel is the end of a gun

Day two: lived through
More culprits arrive
Every cage so crowded
How will we survive through the night?

Our kind - our existence lights the fire
Igniting hell on earth
Archangels bending crosses, hooked

First day in hell

First day in hell
See the terror in abandoned gates...
Fear sunken eyes
Get the guards and walk a dozen paces, saturnine

Incarcerated without reason
Doomed by blood
Anti-venom for a poisoned nation
Our birth right

Week five: alive
Soon out of time
After all that I've, here, witnessed
There's no value in life

Our kind - our existence lights the fire
Igniting hell on earth
Archangels bending crosses, hooked

First day in hell
First week in hell
See the terror in abandoned gates
Fear sunken eyes
Get the guards and walk a dozen paces, saturnine

First month in hell
Incarcerated without reason
Doomed by blood
Anti-venom for a poisoned nation
Our birth right

Last day in hell

Első Nap a Pokolban

Magyar dalszöveg
Otthonunktól elszakadtak, a halál vasútjára küldöttek lennénk?
Holnap ha felkelünk, akkor is
Rajtunk lesz ez az átok?
Felkelünk-e egyáltalán holnap?
Melyik büntetés a rosszabb?

Első nap: Nincs nap
Nevünktől megfosztottak
Most csak számok vagyunk
S a lángok maradandó nyomokat hagynak rajtunk

A mi fajunk - a létezésünk táplálja a tüzet,
Poklot gyújt a földön
Az arkangyalokat keresztre feszíti

Ártalmatlan férfiakat, nőket, gyerekeket
Ítélnek el minden bizonyíték nélkül,
Az arany csillagokkal, amlyek vezetik őket
Az ő kalapácsuk egy fegyver vége

Második nap: Átélve
Még több bűnöző érkezik
Minden ketrec túl van zsúfolva
Hogyan éljük túl az éjszakát?

A mi fajunk - a létezésünk táplálja a tüzet,
Poklot gyújt a földön
Az arkangyalokat keresztre feszíti

Első nap a pokolban

Első nap a pokolban
Lásd a rettegést az elhagyatott kapukban...
Félelemtől beesett szemek
Kaparintsd meg az őröket és tégy pár lépést, te alattomos

Indok nélkül dugtak rács mögé
A sorsunk vér által megpecsételődött
Születésünk joga
Ellenmérget a mérgezett nemzetnek

Ötödik hét: Életben maradás
Mindjárt kifutok az időből
Mindezek után itt mindennek a szemtanúja voltam
Az élet jelentéktelen

A mi fajunk - a létezésünk táplálja a tüzet,
Poklot gyújt a földön
Az arkangyalokat keresztre feszíti

Első nap a pokolban
Első hét a pokolban
Lásd a rettegést az elhagyatott kapukban...
Félelemtől beesett szemek
Kaparintsd meg az őröket és tégy pár lépést, te alattomos

Első hónap a pokolban
Indok nélkül dugtak rács mögé
A sorsunk vér által megpecsételődött
Születésünk joga
Ellenmérget a mérgezett nemzetnek

Utolsó nap a pokolban
Deadly Lady
Fordította: Deadly Lady

Ajánlott dalszövegek