Blutengel - Mera Noire (2011)

Mera Noire

Angol dalszöveg
I leave the memories behind me
A secret sign?
I never felt like this before
And when the rain is falling on my skin like holy lights
I've found the love that I missed so long

Ever since I looked into the depths of his eyes
My heart laughs and I know that he is mine
And in my head there's a circus, my thoughts are going wild
It is right? It is wrong? What's the truth?

Sleepless nights and crazy days
I want to scream our loud but I've lost my voice
There is a fight between my heat and my soul
I know that I have to decide at some point

And when I wake up, I can see his face in my mind
I feel his touch, I feel his breath
But I cry and I'm shivering 'cause my heart is divided
It's so hard to me to choose

Maybe there'll be a day
When I won't run away
No more of all these problems
When will the story end?
Will it have a bitter end?
Or will it be a dream?

So far away - in your arms, by your side
Shades on my soul - I see your smile
Fear of my heart - hide the truth deep inside
Right in the dark - I feel your love

Mera Noire

Magyar dalszöveg
Az emlékeket magam mögött hagyom
Egy titkos jel?
Soha sem éreztem ilyet korábban
És amikor az eső a bőrömre hullik, mint a szent fények
Rátaláltam a szerelemre, amit olyan sokáig hiányoltam

Mióta a szeme mélységébe néztem
A szívem nevet és tudom, hogy ő az enyém
És a fejemben egy cirkusz van, a gondolataim megvadulnak
Ez helyes? Ez helytelen? Mi az igazság?

Álmatlan éjszakák és őrült napok
Hangosan akarok sikoltani, de elvesztettem a hangom
Egy harc van a dühöm és a lelkem között
Tudom, hogy egy ponton döntést kell hoznom

És amikor felébredek, látom az arcát a fejemben
Érzem az érintését, érzem a légzését
De sírok és reszketek, mert a szívem kétfelé húz
Olyan nehéz számomra választani

Talán lesz egy nap
Amikor nem fogok elfutni
Nem lesz több ilyen probléma
Mikor ér véget a történet?
Keserű vége lesz?
Vagy egy álom lesz?

Olyan messze - a karjaidban, melletted
Árnyak a lelkemen - látom a mosolyod
A szívem félelme - elrejti az igazságot mélyen belül
Közvetlenül a sötétben - érzem a szerelmed
Gellcsi
Fordította: Gellcsi

Ajánlott dalszövegek