';

For Today - Seraphim (2010)

Seraphim

Angol dalszöveg
Burn, and let the whole world see! You were made to burn.
...and let the whole world see! You were made to burn.
...and let the whole world see! You were made to burn.

I see an old breed of prophet arising, speaking as voices from another age;
set ablaze with the flame of the Spirit of God, and sent from before the throne.
...sent from before the throne.
We are sent from before the throne to stand up and speak out,
and let hell tremble when they hear us say,
“We are the burning ones, and we will not be contained!”
“We are the burning ones, and we will not be contained!” Oh...

Burning ones, arise! Come forth!

Oh take your flame, ignite the world.
We are the only hope for a hopeless world to see the face of the living God.
Oh take your flame, ignite the world.
Under the name above all names, we declare that the glorious One lives.
Take your flame, ignite the world. Take your flame, ignite the world!
Take your flame, ignite the world. Take your flame, ignite the world!

Come to the throne! Come to the throne!
You were made to burn and let the whole world see!
Burn, and let the whole world see. Burn, and let the whole world see.

Oh take your flame, ignite the world! Oh take your flame, ignite the world!
...ignite the world! Take your flame, ignite the world! Take your flame, ignite the
world! Take your flame, ignite the world! Take your flame, ignite the world!

Szeráf

Magyar dalszöveg
Égjen, és hagyd, hogy az egész világ lássa! Az a küldetésed hogy tüzes legyél.
... És hagyd hogy az egész világ lássa! Az a küldetésed hogy tüzes legyél.
... És hagyd hogy az egész világ lássa! Az a küldetésed hogy tüzes legyél.

Látom az ősi próféták szavait ,
egy másik korból;
Isten szellemének a tüzét felállítják, és a trón elé küldik.
... a trón elé küldik.
Mi a trón előtt vagyunk , hogy álljunk fel,
és mondjuk ki,
és had remegjen meg a pokol , amikor meghallják hogy mondjuk,
"Mi vagyunk az ellen állók, és minket nem tartóztatnak fel!"
"Mi vagyunk az ellenállók, és minket nem
tartóztatnak fel!" Oh ...

A tűz azt üzeni:kelj fel! Jöjj elő!

Oh gyújtsd meg lángot, az éjszakában.
Mi tudjuk az egyetlen reményt a reménytelen világban, hogy lássa az élő Isten arcát.
Oh gyújtsd, meg a lángot az éjszakában.
Van egy minden név fölötti név, kijelentjük, hogy a dicsőséges él.
Gyújtsd meg lángot, az éjszakában. Gyújtsd meg lángot, az éjszakában!
Gyújtsd meg lángot, az éjszakában. Gyújtsd meg lángot, az éjszakában!

Gyere el a trónhoz! Gyere el a trónhoz!
Az a küldetésed hogy tüzes legyél.
És hagyd hogy az egész világ lássa!
Égjen,És hagyd hogy az egész világ lássa!

Oh gyújtsd meg a lángot, az éjszakában! Oh gyújtsd meg a lángot az éjszakában!
... az éjszakában! Gyújtsd meg lángot, az éjszakában! Gyújtsd meg lángot, az éjszakában! Gyújtsd meg lángot, az éjszakában! Gyújtsd meg lángot, az éjszakában!
ChristMetal
Fordította: ChristMetal
Az élő Isten az egyetlen fény a világban. (A világ az éjszaka) (Szeráf az egy angyal faj lásd:Ézs.:6:2,Ézs:6:6)
Ki kell mondani az igazságot!

Ajánlott dalszövegek