';

Gojira - Clone (2001)

Clone

Angol dalszöveg
Every Step you take is to the end
Chaos, duplicate the human slaves
Mother Nature so far away: Why?
Perfect is the race you dream

Right now, I make my choice
Perfection you fake is not
The soul, not a genetic code
You fools, you ignoramuses

Hatchery, the newborn to celebrate
Ashes to ashes, I see respect in the dust
Life is so perfect

Now for the weak an abortion
Celebrate perfection that grows
The flesh, a gift of science
The soul a fault of a god

Life on its way to the state of fire
From the cold taste of steel
Light embraces the dark, lava flowing free
and the cradle is...
Forgot the reasons why - We all lie so pale
On the playground of cold
Mother Nature is at saturation point
and the cradle is falling down...

Klón

Magyar dalszöveg
Minden lépésed a végbe vezet
Káosz, megkétszerezi az emberi rabszolgákat
Anyatermészet olyan messze: Miért?
A tökéletes fajról álmodsz

Most, én választok
A tökéletesség mit hamisítasz nem az
A lélek, nem egy genetikai kód
Ti bolondok, ti tudatlanok

Keltető, az újszülöttet ünnepelni
Hamuról hamura, látom a tiszteletet a porban
Az élet olyan tökéletes

Most a gyengének egy abortusz
Ünnepeld a tökéletességet mely nő
A hús, a tudomány ajándéka
A lélek egy isten hibája

Az élet úton van a tűz állapotához
Az acél hideg ízéből
A világosság felöleli a sötétséget, a láva szabadon folyik a bölcső pedig...
Elfelejtettük az okot miért - Mind oly sápadtan fekszünk
A hideg játszóterén
Az Anyatermészet telítettségi ponton van
a bölcső pedig lehull...

Túrázz a Balatonnál

DaveGG
Fordította: DaveGG

Ajánlott dalszövegek