';

Mono Inc. - If I Fail (2009)

If I Fail

Angol dalszöveg
The sea is rough, the spindrift cold, the bridge is under fire
The master left the sinking ship as waves were rising higher
Unbaptized, unconverted
Just a henchman on the verge
Of throwing high aims overboard to feed the surge

But if I fail or if I fall
I'll be aid and consolation
If I range or if I crawl
I will shelter you my love
If I starve or if I sear
I'll be faith and inspiration
Raise my hope and ease the fear
I'll be there to back you up

The sand like glow, the desert wide, the sun truncated brains
The well dried up and thoughts are like a caravan in chains
Bedraggled and ahungered
Just a traveler in search
Of confidence and devotion before it burns

But if I fail or if I fall
I'll be aid and consolation
If I range or if I crawl
I will shelter you my love
If I starve or if I sear
I'll be faith and inspiration
Raise my hope and ease the fear
I'll be there to back you up

A lightning strike on killing fields, the soil was sewed with blood
A deafening burst, the smell of death and faces blurred with mud
Ingenuous, yeah, blameless
A peace seeker in the jam
But I'm stuck in here till judgment day on ruined land

But if I fail or if I fall
I'll be aid and consolation
If I range or if I crawl
I will shelter you my love
If I starve or if I sear
I'll be faith and inspiration
Raise my hope and ease the fear
I'll be there to back you up

If I fail or if I fall
If I range or if I crawl
Yeah, if I starve or if I sear
Ohh-whow, raise my hope and ease the fear

Ha kudarcot vallok

Magyar dalszöveg
A tenger durva, a tajték hideg, a híd tűz alatt áll
A mester elhagyta a süllyedő hajót, amikor a hullámok magasabbra csaptak
Alámerítetlenül, átalakítatlanul
Csak egy szolga a küszöbön
Aki magasra céloz a hajó túloldalán, hogy táplálja a hullámot

De ha kudarcot vallok, vagy ha elbukok
Segítség leszek és vigasz
Ha sorba állok vagy mászok
Menedéket nyújtok majd neked szerelmem
Ha éhezek vagy kiszáradok
Hit leszek és inspiráció
Fokozd a reményemet és enyhítsd a félelmet
Ott leszek, hogy támogassalak

A homok olyan, mint a parázs, a sivatag széles, a nap agyakat csonkított
A kút kiszáradt és a gondolatok olyanok voltak, mint egy karaván láncokon
Rongyosan és éhezve
Csak egy kutató utazó
Aki magabiztos és odaadó mielőtt elég

De ha kudarcot vallok, vagy ha elbukok
Segítség leszek és vigasz
Ha sorba állok vagy mászok
Menedéket nyújtok majd neked szerelmem
Ha éhezek vagy kiszáradok
Hit leszek és inspiráció
Fokozd a reményemet és enyhítsd a félelmet
Ott leszek, hogy támogassalak

Egy villám csap le a gyilkos mezőkön, a talajt vérrel varrták össze
Egy fülsiketítő robbanás, a halál szaga és az arcok elmosódtak a sárban
Őszinte, yeah, kifogástalan
Egy békekereső a slamasztikában
De itt ragadtam, az ítélet napjáig romos földön

De ha kudarcot vallok, vagy ha elbukok
Segítség leszek és vigasz
Ha sorba állok vagy mászok
Menedéket nyújtok majd neked szerelmem
Ha éhezek vagy kiszáradok
Hit leszek és inspiráció
Fokozd a reményemet és enyhítsd a félelmet
Ott leszek, hogy támogassalak

Ha kudarcot vallok, vagy elbukok
Ha sorba állok vagy mászok
Yeah, ha éhezek vagy kiszáradok
Oh-whow, fokozd a reményemet és enyhítsd a félelmet
Gellcsi
Fordította: Gellcsi

Ajánlott dalszövegek