';

Nathan Evans - Wellerman (Sea Shanty) (2021)

Wellerman (Sea Shanty)

Angol dalszöveg
There once was a ship that put to sea
The name of the ship was the Billy of Tea
The winds blew up, her bow dipped down
O blow, my bully boys, blow (Huh!)

Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

She'd not been two weeks from shore
When down on her, a right whale bore
The captain called all hands and swore
He'd take that whale in tow (Huh!)

Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

Da-da, da-da-da-da
Da-da-da-da, da-da-da-da-da
Da-da, da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da

Before the boat had hit the water
The whale's tail came up and caught her
All hands to the side, harpooned and fought her
When she dived down low (Huh!)

Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

No line was cut, no whale was freed
The Captain's mind was not of greed
But he belonged to the whaleman's creed
She took that ship in tow (Huh!)

Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

Da-da, da-da-da-da
Da-da-da-da, da-da-da-da-da
Da-da, da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da

For forty days, or even more
The line went slack, then tight once more
All boats were lost, there were only four
But still that whale did go (Huh!)

Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

As far as I've heard, the fight's still on
The line's not cut and the whale's not gone
The Wellerman makes his regular call
To encourage the Captain, crew, and all (Huh!)

Bálnavadász (Tengeri Sánc)

Magyar dalszöveg
Volt egyszer egy hajó, amelyet tengerre bocsátottak
A hajó neve a Billy of Tea volt
Fújt a szél, mélyen meghajolt
Ó, fújjatok, zaklató fiaim, fújjatok (Huh!)

Hamarosan a Wellerman eljött
Hogy hozzon nekünk cukrot és teát és rumot
Egy nap, amikor a bálnavadászatnak vége
Búcsút veszünk majd és elmegyünk

Nem volt két hete a parttól
Amikor rajta voltunk, egy valóságos nagy bálna feltűnik
A kapitány minden segédet összehívott és káromkodott
Elvontatná a bálnát (Huh!)

Hamarosan a Wellerman eljött
Hogy hozzon nekünk cukrot és teát és rumot
Egy nap, amikor a bálnavadászatnak vége
Búcsút veszünk majd és elmegyünk

Da-da, da-da-da-da
Da-da-da-da, da-da-da-da-da
Da-da, da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da

Mielőtt a csónak a vízbe ütközött
A bálna farka feljött és elkapta őt
Minden segéd oldalra állt, szigonyozott és harcolt vele
Amikor a mélybe merült (Huh!)

Hamarosan a Wellerman eljött
Hogy hozzon nekünk cukrot és teát és rumot
Egy nap, amikor a bálnavadászatnak vége
Búcsút veszünk majd és elmegyünk

Egyetlen kötelet sem vágtak el, egyetlen bálnát sem szabadítottak ki
A kapitány elméje nem volt mohó
De a bálnavadász hitvallásához tartozott
Elvontatta a hajót

Hamarosan a Wellerman eljött
Hogy hozzon nekünk cukrot és teát és rumot
Egy nap, amikor a bálnavadászatnak vége
Búcsút veszünk majd és elmegyünk

Da-da, da-da-da-da
Da-da-da-da, da-da-da-da-da
Da-da, da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da

Negyven napig, vagy még tovább
A kötél laza volt, majd még egyszer feszes
Minden hajó elveszett, csak négy volt
De a bálna mégis elment (Huh!)

Hamarosan a Wellerman eljött
Hogy hozzon nekünk cukrot és teát és rumot
Egy nap, amikor a bálnavadászatnak vége
Búcsút veszünk majd és elmegyünk

Ahogy hallottam, a harc még tart
A kötél nincs elvágva, és a bálna nem tűnt el
A Wellerman rendszeresen megteszi a hívását
Hogy bátorítsa a kapitányt, a legénységet és mindenkit (Huh!)
BrokenFate
Fordította: BrokenFate
https://en.wikipedia.org/wiki/Wellerman
Az eredetit egy angol népzene-csoport: a The Longest Johns adta elő.
https://boards.straightdope.com/t/when-the-toungin-is-done-meaning/930821
Nem lett tökéletes, mivel elég nehéz néhány helyen a szöveg, de próbáltam a legjobban lefordítani.

Ajánlott dalszövegek