The Human League - Louise (1984)

Louise

Angol dalszöveg
When he saw her getting off the bus
It seemed to wipe away the years
Her face was older, just a little rough
But her eyes were still so clear

He drank his coffee and he hurried out
Across before she walked away
Then he approached her like a little child
Too scared for what he had to say

"Hello, Louise, Remember me?
Now should we part or stay a while?
As if we were still lovers"

She took a moment just to recognize
The man she'd known so well before
And as he started to apologize
Lose any bitterness she bore

She gently put her finger on his lips
To let him know she understood
And with her suitcase standing on the floor
Embraced him like a lover would

He told Louise, "You look so good
It's just you see, you make me feel
As if we were still lovers"

It's not always true that time heals all wounds
There are wounds that you don't wanna heal
The memories of something really good
Something truly real that you never found again

As if we were still lovers

And though they talked for just a little time
Before she said she had to go
He saw the meeting as a tiny sign
That told him all he had to know

And so Louise waved from the bus
And as she left, she gave that smile
As if they were still lovers

Louise

Magyar dalszöveg
Amikor a fiú meglátta a lányt, ahogyan leszáll a buszról
Úgy tűnt, az évek elmosódnak
A lány arca idősebb volt, csak egy kicsit goromba
De a szemei még mindig nagyon tiszták voltak

A fiú megitta a kávéját és kisietett
Keresztül, mielőtt a lány elsétált volna
Ezután megközelítette a lányt, mint egy kisgyerek
Túlságosan megijedve attól, amit mondani akart

"Helló, Louise, emlékszel rám?
Most el kéne válnunk vagy maradni egy kis időre?
Mintha még mindig szerelmesek lennénk"

A lány elidőzött egy pillanatra, hogy felismerje
Az embert, akit azelőtt olyan jól ismert
És ahogyan a fiú elkezdett bocsánatot kérni
Elvesztette minden keserűségét, amit érzett

A lány gyengéden odatette az ujját a fiú ajkaira
Hogy tudassa vele, megértette
És a táskájával, ami a padlón állt
Megölelte őt, ahogyan egy szerető tenné

A fiú azt mondta Louise-nak, "Olyan jól nézel ki
Ez csak, tudod, úgy érzem,
Mintha még mindig szerelmesek lennénk"

Nem mindig igaz, hogy az idő gyógyít minden sebet
Vannak sebek, melyeket nem akarsz gyógyítani
Valami nagyon jó érzés emlékei
Valami igazán igazi, amit soha nem találsz meg ismét

Mintha még mindig szerelmesek lennénk

És annak ellenére, hogy csak egy kis ideig beszélgettek
Mielőtt a lány azt mondta, mennie kell
A fiú egy apró jelnek látta a találkozást
Ami elmondott neki mindent, amit tudnia kellett

És Louise integetett a buszról
És ahogyan elment, azt a mosolyt adta,
Mintha még mindig szerelmesek lettek volna
jbdestin
Fordította: jbdestin

Ajánlott dalszövegek