';

twenty one pilots - Morph (2018)

Morph

Angol dalszöveg
Can't stop thinking about if and when I die
For now I see that "if" and "when" are truly different cries
For "if" is purely panic and "when" is solemn sorrow
And one invades today while the other spies tomorrow
We're surrounded and we're hounded
There's no above, or under, or around it
For "above" is blind belief and "under" is sword to sleeve
And "around" is scientific miracle, let's pick "above" and see
For if and when we go above, the question still remains
Are we still in love and is it possible we feel the same?
And that's when goin' under starts to take my wonder
But until that time, I'll try to sing this

If I keep moving, they won't know
I'll morph to someone else
What they throw at me's too slow
I'll morph to someone else
I'm just a ghost
I'll morph to someone else
Defense mechanism mode

He'll always try to stop me, that Nicolas Bourbaki
He's got no friends close but those who know him most know
He goes by Nico, he told me I'm a copy
When I'd hear him mock me, that's almost stopped me
Well, we're surrounded and we're hounded
There's no above or a secret door
What are we here for
If not to run straight through all our tormentors?
But until that time, I'll try to sing this

If I keep moving, they won't know
I'll morph to someone else
What they throw at me's too slow
I'll morph to someone else
I'm just a ghost
I'll morph to someone else
Defense mechanism mode

I'll morph to someone else
Lights, they blink to me, transmitting things to me
Ones and zeroes, ergo this symphony
Anybody listening? Ones and zeroes
Count to infinity, ones and zeroes
I'm surrounded and I'm hounded
There's no above, or under, or around it
For "above" is blind belief and "under" is sword to sleeve
And "around" is scientific miracle, let's pick "above" and see
For if and when we go above, the question still remains
Are we still in love and is it possible we feel the same?
And that's when goin' under starts to take my wonder
But until that time
I'll morph to someone else
I'm just a ghost

If I keep moving, they won't know
I'll morph to someone else
What they throw at me's too slow
I'll morph to someone else
I'm just a ghost
I'll morph to someone else
Defense mechanism mode
If I keep moving, they won't know
I’ll morph to someone else
Defense mechanism mode
I’ll morph to someone else

Not done, not done
Not done, Josh Dun
I'll morph to someone else

Átváltozok

Magyar dalszöveg
Nem tudok nem arra gondolni, hogy ha és amikor meghalok
Most látom, hogy "ha" és "amikor" teljesen más felkiáltás
Mert "ha" tiszta félelem és "amikor" ünnepélyes bánat
És az egyik megszáll ma amíg a másik holnap lopózik
Körbevesznek és levadásznak minket
Nincs felette, vagy alatta, vagy megkerülés
Mert "felette" vak hit és "alatta" egy kés
És "megkerülni" egy tudományos csoda, válasszuk a "felette" opciót és majd meglátjuk
Mert ha és amikor felmegyünk, a kérdés marad
Még mindig szerelmesek vagyunk, és lehet, hogy ugyanazt érezzük?
És ekkor merengek el azon, hogy lemenjek-e
De addig is, próbálom ezt énekelni

Ha mozgásban vagyok, nem fogják tudni
Átváltozok valaki mássá
Amivel megdobnak túl lassú
Átváltozok valaki mássá
Csak egy szellem vagyok
Átváltozok valaki mássá
Önvédelmi mechanizmus üzemmód

Mindig meg próbál megállítani, az a Nicolas Bourbaki
Nincsenek közeli barátai de akik ismerik tudják, többségében tudják
Hogy a beceneve Nico, azt mondta egy utánzat vagyok
Amikor hallom, hogy kigúnyol, az majdnem megállított
Nos, körbevesznek és levadásznak minket
Nincs felette vagy egy titkos ajtó
Miért vagyunk itt
Ha nem azért hogy elmeneküljünk az összes kínzónk elől?
De addig is, próbálom ezt énekelni

Ha mozgásban vagyok, nem fogják tudni
Átváltozok valaki mássá
Amivel megdobnak túl lassú
Átváltozok valaki mássá
Csak egy szellem vagyok
Átváltozok valaki mássá
Önvédelmi mechanizmus üzemmód

Átváltozok valaki mássá
Fények, nekem villognak, közvetítenek nekem dolgokat
Egyesek és nullák, azaz ez a szimfónia
Hall valaki? Egyesek és nullák
Számolj el végtelenig, egyesek és nullák

Körbevesznek és levadásznak minket
Nincs felette, vagy alatta, vagy megkerülés
Mert "felette" vak hit és "alatta" egy kés
És "megkerülni" egy tudományos csoda, válasszuk a "felette" opciót és majd meglátjuk
Mert ha és amikor felmegyünk, a kérdés marad
Még mindig szerelmesek vagyunk, és lehet, hogy ugyanazt érezzük?
És ekkor merengek el azon, hogy lemenjek-e
De addig is
Átváltozok valaki mássá
Csak egy szellem vagyok

Ha mozgásban vagyok, nem fogják tudni
Átváltozok valaki mássá
Amivel megdobnak túl lassú
Átváltozok valaki mássá
Csak egy szellem vagyok
Átváltozok valaki mássá
Önvédelmi mechanizmus üzemmód
Ha mozgásban vagyok, nem fogják tudni
Átváltozok valaki mássá
Önvédelmi mechanizmus üzemmód
Átváltozok valaki mássá

Nem végeztem, nem végeztem
Nem végeztem, Josh Dun
Átváltozok valaki mássá
Rynl
Fordította: Rynl

Ajánlott dalszövegek